Škála vytrvalosti: Analýza psychometrických vlastností české verze pro dospělé

Sylvie Kropáčová
Alena Slezáčková ORCID logo
Aaron Jarden

Abstrakt

Cílem této studie je ověřit psychometrické vlastnosti české adaptace zkrácené osmipoložkové Škály vytrvalosti (Grit-S) na základě analýzy položek, reliability ve smyslu vnitřní konzistence, obsahové a souběžné validity. Výzkumný soubor čítal 338 respondentů, z nichž bylo 209 (61,8 %) ženského a 129 (38,2 %) mužského pohlaví ve věkovém rozpětí 15–76 let (M = 28,39; sd= 10,5). Výsledky svědčí o uspokojivé reliabilitě i validitě škály. Zároveň byl nalezen signifikantní pozitivní vztah skóru této škály s věkem. Výsledky jsou konfrontovány s psychometrickými vlastnostmi originální škály a diskutovány ve světle zahraničních výsledků. Česká adaptace Grit-S je součástí tohoto příspěvku.

https://doi.org/10.29364/epsy.318

Klíčová slova

Škála vytrvalosti, vytrvalost, validita, reliabilita

Literatura

Ali, J. & Rahaman, A. (2012). A comparative study of Grit between male and female fencers of Manipur. Shield: Research Journal of Physical Education & Sports Science, 7, 32–36.

Arslan, S., Akin, A., & Çitemel, N. (2013). Predictive role of grit on metacognition in Turkish university students. Studia Psychologica, 55(4), 311–320.

Duckworth, A. L. (2017). Houževnatost. Síla vytrvalosti a vášně. Brno: Jan Melvil Publishing.

Duckworth, A. L., Eiskreis-Winkler, L. (2013). True grit. The Observer, 26(4), 1–3.

Duckworth, A. L., & Gross, J. J. (2014). Self-control and grit related but separable determinants of success. Current Directions in Psychological Science, 23(5), 319–325.

Duckworth, A. L., Peterson, C., Matthews, M. D., & Kelly, D. R. (2007). Grit: perseverance and passion for long-term goals. Journal of Personality and Social Psychology, 92(6), 1087–1101.

Duckworth, A. L. & Quinn, P. D. (2009). Development and validation of the Short Grit Scale (Grit-S). Journal of Personality Assessment, 91(2), 166–174.

Duckworth, A. L., Quinn, P. D., & Seligman, M. E. (2009). Positive predictors of teacher effectiveness. The Journal of Positive Psychology, 4(6), 540–547.

Eskreis-Winkler, L., Gross, J. J., & Duckworth, A. L. (2016). Grit: Sustained self-regulation in the service of superordinate goals. In K. D. Vohs & R. F. Baumeister (Eds.), Handbook of self-regulation: Research, theory and applications (3rd ed.). New York, NY: Guilford.

Eskreis-Winkler, L., Shulman, E. P., Beal, S. A., & Duckworth, A. L. (2014). The grit effect: Predicting retention in the military, the workplace, school and marriage. Frontiers in Psychology, 5(36), 1–12. Gable, S. L. & Haidt, J. (2005). What (and why) is positive psychology? Review of General Psychology, 9(2), 103–110.

Křivohlavý, J. (2004). Pozitivní psychologie. Praha: Portál.

Levy, J. M., & Steele, H. (2011). „Attachment and Grit: Exploring Possible Contributions of Attachment Styles (from Past and Present Life) to the Adult Personality Construct of Grit‟. Journal of Social and Psychological Sciences,4(2), 16–50.

Ocisková, M., Sobotková, I., Praško, J., & Mihál, V. (2016). Standardizace české verze Škály dispoziční naděje pro dospělé. Psychologie a její kontexty, 7(1), 109–123.

Revelle, W. (2018). Psych package [program]. https://cran.r-project.org/…h/index.html

Reed, J., Pritschet, B. L., & Cutton, D. M. (2013). Grit, conscientiousness, and the transtheoretical model of change for exercise behavior. Journal of Health Psychology, 18(5), 612–619.

Robertson-Kraft, C., & Duckworth, A. L. (2014). True grit: Trait-level perseverance and passion for long-term goals predicts effectiveness and retention among novice teachers. Teachers College Record (1970), 116(3), 1–27.

Salles, A., Cohen, G. L., & Mueller, C. M. (2014). The relationship between grit and resident well-being. The American Journal of Surgery, 207(2), 251–254.

Seligman, M. E. P. (2014). Vzkvétání: Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody. Brno: Jan Melvil Publishing.

Singh, K., & Jha, S. D. (2008). Positive and negative affect, and grit as predictors of happiness and life satisfaction. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 34(2), 40–45.

Slezáčková, A. (2010). Silné stránky charakteru a ctnosti. In M. Blatný a kol., Psychologie osobnosti (213–224). Praha: Grada Publishing.

Slezáčková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií: nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace. Praha: Grada Publishing.

Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J. R., Holleran, S. A., Irving, L. M., Sigmon, S. T., Yoshinobu, L., Gibb, J., Langelle, C., & Harney, P. (1991). The will and the ways: development and validation of an individual-differences measure of hope. Journal of Personality and Social Psychology, 60(4), 570–582.

Vágnerová, M. (2000). Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál.

Vela, J. C., Lu, M. T. P., Lenz, A. S., & Hinojosa, K. (2015). Positive psychology and familial factors as predictors of Latina/o students’ psychological grit. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 37(3), 287–303.

Von Culin, K. R., Tsukayama, E., & Duckworth, A. L. (2014). Unpacking grit: Motivational correlates of perseverance and passion for long-term goals. The Journal of Positive Psychology, 9(4), 306–312.

Zobrazit celé Skrýt