Číslo 2, ročník 12, 2018

Editorial

Vážené čtenářstvo E-psychologie,
druhé číslo roku 2018 vychází s několika originálními pracemi, a to z vědy i praxe, recenzí knihy Respektovat a být respektován a zprávou o průběhu Evropského semestru psychologie 2017 a zprávou o dění v české neuropsychologii. Při pohledu do obsahu vidíme společnou linku, a to vývojovou psychologii, výchovu a vzdělávání. Čtenáři, jejichž profesní či osobní zájmy směřují k této problematice, budou jistě potěšeni.

Vydavatele E-psychologie, ČMPS, kromě oborové konference Psychologických dnů letos čeká zkouška realizovatelnosti elektronického způsobu voleb do Rady. Závěrem přejme vydavateli s touto modernizací úspěch, neboť znamená větší zapojení členů do fungování společnosti.
Zvyk členů na elektronickou komunikaci s ČMPS může mít posléze pozitivní dopad i na dosah E-psychologie. Více čtenářů a více přispěvatelů,

Hana Štěpánková Georgi
srpen 2018

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Metodické studie

Příspěvky z praxe

Zprávy

Recenze