Číslo 2, ročník 18, 2024

Editorial

Váženým čtenářům a čtenářkám se dostává před létem do rukou další číslo časopisu E-psychologie. O čase prázdnin se někdy hovoří jako o okurkové sezóně, přesto je ale zároveň plný příležitostí, jak načerpat nové podněty, podívat se na svůj pracovní, studentský, akademický i osobní život jinou optikou a přehodnotit dosavadní způsob práce i života. Tvořivost nespoutaná rutinou běžného pracovního dne, podnícená zážitky či naopak tichou kontemplací v ústraní, může přinést množství materiálu, ze kterého pak lze čerpat v časech návratu do běžného pracovního i životního rytmu. V akademické obci nás čeká čas zajímavých oborových konferencí a vzácný prostor pro vlastní program dne nesvazovaný rozvrhem výuky či dalších akademických povinností, v klinické praxi pak mnohdy větší prostor pro sebeaktualizaci a sebevzdělání.

Doufáme, že jedním ze zdrojů pro inspiraci může být i obsah dalšího čísla časopisu E-psychologie, který vydáváme v tomto čase. Například tým kolegyně Cibulcové nás seznámí s výsledky své pilotní studie o vlivu transkutánní vagové stimulace na paměť, kolegyně Čavojcová a Jurásová se ve své studii věnují roli jádrového sebehodnocení, nerozhodnosti a chybných přesvědčení o předmětech při hromadění. Studie kolegy Akanbi z Nigérie zkoumá téma známé ve většině kultur, a sice adaptaci studentů prvního ročníku na vysokou školu. V článku kolegyně Kacafírkové můžeme nalézt odpověď na otázku, zda prožívají studenti angličtiny nižší úzkost z hodin cizího jazyka než studenti jiných VŠ oborů.
V teoretické studii kolegyně Vídršperková přináší psychoanalytickou perspektivu snů a jejich spojení. Ve zprávách nalezneme reportáž o dalším již 23. úspěšném ročníku Mezinárodních studentských psychologických dnů 2024 a o pravidelné studentské konferenci na UNYP. Inspirativní čtení završí recenze knihy Psychotraumatologie od kolegyně Čapkové.

Věřím, že další číslo časopisu E-psychologie může přispět k tomu, že se budete mít čím inspirovat, a přejeme vám všem krásné letní dny,
Tomáš Nikolai
(Červen 2024)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Teoretické studie

Zprávy

Recenze