Číslo 4, ročník 7, 2013

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

je pro Vás připraveno čtvrté číslo 7. ročníku E-psychologie, které tentokrát vznikalo klopotněji, než kdy jindy. Některé články byly připraveny v časovém předstihu, jiné jsme dolaďovali ještě přes vánoční čas až do lednových dnů. Snad tato námaha nebyla marná a publikované texty Vás zaujmou a budou pro Vás přínosem.

Kdysi se říkalo, že vědecké bádání je doménou mužů. V tomto čísle se sešly – nikoli úmyslně – odborné statě žen vzdělaných v psychologii, religionistice a v architektuře. Těší nás toto ženské víceoborové zastoupení a věříme, že je to dobrý signál k potkávání se na stránkách E-psychologie i s dalšími obory, se kterými se psychologie může vzájemně prolínat a obohacovat.

Sedm článků uzavírá sedmý ročník E-psychologie. Vidím to jako hezké znamení pro nadcházející osmý ročník – snad mohu prozradit, že v redakční schránce je nyní pro recenzní řízení nachystána řada nových článků a je šance, že v roce 2014 budete mít z čeho vybírat.

Moudrost a nadhled v roce 2014 přeje za redakci

Jindřiška Kotrlová
(leden 2014)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Zprávy

Recenze