Číslo 3, ročník 14, 2020

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Je mojí milou povinností uvést další, letošní třetí, číslo E-psychologie, českého časopisu o psychologii. Vychází v době, kdy se naší zemi nevede příliš dobře. Sílící pandemie nás uzavřela doma, mnozí nemohou dělat, co by chtěli či potřebovali. Výhled do budoucna je nejistý. Neexistuje jednoduchý návod, jak tuto situaci zvládnout. Nebojte se proto obrátit na odborníky (např. centra krizové intervence), když budete cítit, že je zvládání nad Vaše síly. Nezapomínejte na zdravý pohyb v rámci možností, snažte se o dostatečný a pravidelný spánek a relaxaci. Pokuste se nečíst příliš často zprávy o vývoji pandemie (jedenkrát za den úplně stačí). Raději si přečtěte E-psychologii. Celkově Vám nabízíme šest článků.

První ze tří výzkumných studií se zaměřuje na dospívající, konkrétně na to, jak tráví volný čas a jak to souvisí s jejich tvořivostí, což je sdělení nanejvýš aktuální v současné situaci, kdy u mnoha (nejen) dospívajících dochází k nutným změnám právě v oblasti volnočasových aktivit. Autorkou je Jana Poddaná (dříve Zvěřinová) z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Druhá studie cílí na školní psychology a na to, jak vnímají různé aspekty své práce. Autorkou je Marie Herynková, která působí jednak na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, jednak pracuje jako školní psycholožka. Třetí studie se pak zabývá vývojem řeči – konkrétně verbální produkcí předškolních dětí s vývojovou dysfázií a pochází od autorek Alžběty Větrovské Zemánková a Gabriely Seidlové Málkové z Katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Kromě toho si můžete přečíst metodologický výzkum o dotazníku, který si klade za cíl zjišťovat, nakolik je každý z nás náchylný k prožívání viny a studu od kolektivu autorů z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Nakonec se třeba necháte zlákat k další četbě po přečtení recenze od Markéty Švamberk Šauerové na knihu Naděždy Špatenkové a kolegů s aktuálně případným názvem „Krize a krizová intervence“, nebo recenze od arteterapeutky Hany Vojtíškové na knihu Marie Lhotové a Evžena Perouta s názvem „Arteterapie v souvislostech“.

Pokojné čtení Vám přeje

Kateřina Lukavská
říjen 2020

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Metodické studie

Recenze