Číslo 3, ročník 9, 2015

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
další číslo našeho časopisu vychází v době, kdy společnost citlivě reaguje na aktuální problémy migrace a teroristické útoky. Nejedna autorita a nejeden občan volají po změnách. Jen se nemůžeme dohodnout, jaké změny by to měly být.
Hledáme cesty, jak zachovat důležité hodnoty evropského prostoru. Aktuální události nás „vyhazují“ z komfortní zóny a my jsme jako psychologové i běžní občané nuceni ujasnit si své postoje a hodnoty. Věda na aktuální události reaguje s určitým zpožděním, ale možná dvě prezentované metody zjišťování spirituality ve dvou číslech E-psychologie po sobě ukazují, že se v naší ateistické zemi obnovuje zájem o duchovní hodnoty.

Náš časopis čekají také změny, ale ty jsou naštěstí radostné. Chystáme našim stránkám nový a modernější kabát, který vám předvedeme s novým ročníkem. V tomto čísle najdete prezentaci různorodých témat. Výzkumné studie směřující k výchově dětí podávají přehled o odměňování a trestání ve skautských oddílech a dále o souvislostech empatie rodičů a sociální osamělosti dětí. Z jiného soudku je zpráva o rozdílech v odhalování lži mezi různými skupinami profesionálů. Nechybí ani zprávy z akcí a recenze knihy našeho olomouckého kolegy. Kniha je zajímavá také tím, že je volně ke stažení.

Přejeme našim čtenářům příležitost ke zklidnění v adventním čase při četbě našeho časopisu.

Simona Hoskovcová
(listopad 2015)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Zprávy

Recenze