Pohled do slunce. O překonávání strachu ze smrti.
(recenze)

Lucia Martinčeková

Po opakovanom prečítaní z môjho pohľadu veľdiela jedného z najznámejších psychoterapeutov súčasnosti uvažujem, ako na túto knihu napísať recenziu. Použijem teda myšlienku z nej. Autor hovorí, že písaním listov vďačnosti voči tým, ktorých si hlboko ceníme ešte počas ich života, im môžeme vyjadriť niečo viac ako len vďačnosť, ale aj akési posolstvo: „Kus teba sa stalo mojou súčasťou. Zmenilo ma to, obohatilo ma to a predám to ďalej“ (s. 99). Písanie tejto recenzie je formou môjho vyjadrenia vďačnosti voči prínosu, ktorý Irvin D. Yalom prináša svojimi knihami do osobného života i psychoterape­utickej praxe mnohým z nás.