Číslo 3, ročník 11, 2017

Editorial

Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři,

s počátkem podzimu vám opět přinášíme pestrou úrodu článků zařazených do třetího čísla jedenáctého ročníku E-psychologie. Najdete mezi nimi jak výzkumné studie a přehledové články, tak i zprávy z konferencí a recenze na knihy.
Autorky výzkumných studií se shodně zaměřily na témata, jež se týkají krajně náročných až život ohrožujících situací: Kateřina Bubeníková a Marie Marečková se zabývaly otázkou, zda a které copingové strategie souvisejí s partnerskou spokojeností onkologických pacientů a jejich partnerů. Aneta Cvrčková a Lenka Lacinová se zase věnovaly prozkoumání souvislostí sociální opory, citové vazby a somatizačních tendencí u účastníků zahraničních vojenských misí po návratu domů.
S psychosomatikou úzce souvisí také témata dvou přehledových studií. Studie Anny Havelkové a Aleny Slezáčkové si kladla za cíl nejen nastínit dosavadní vývoj názorů na psychosomatiku a poukázat na přetrvávající diverzitu v chápání tohoto pojmu, ale také představit aktuální trendy v zahraničním i tuzemském psychosomatickém výzkumu.
O tom, jaký význam pro duševní i tělesné zdraví může mít sborový zpěv, se dozvíme více ve studii Elišky Randákové, jež zmapovala pozitivní přínosy zpívání.
Aktuální číslo E-psychologie doplňují čtivé zprávy z mezinárodních konferencí. Bohumila Baštecká se autenticky podělila o své zkušenosti z aktivní účasti na 15. Evropském kongresu psychologie, konaném v nizozemském Amsterdamu, a Alena Slezáčková zavede čtenáře na 5. Světový kongres pozitivní psychologie do kanadského Montrealu.
Na závěr přinášíme dvě recenze na zajímavé knihy. Zatímco monografie „Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků“ by neměla uniknout pozornosti zájemců o vývojovou psychologii, kolegy a kolegyně z praxe zase potěší užitečná publikace „Základy psaní zpráv z vyšetření“.
Věřím, že si z podzimní nabídky E-psychologie vyberete a děkuji všem čtenářkám a čtenářům za trvající přízeň.

Alena Slezáčková
říjen 2017

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Zprávy

Recenze