Číslo 4, ročník 9, 2015

Editorial

Milí čtenáři E-psychologie,

nabízíme vám poslední číslo roku 2015 a doufáme, že v něm každý z vás najde alespoň něco zajímavého, podnětného či vybízejícího k zamyšlení. Možná bude pro vás kromě samotných studií, recenzí a zpráv z konferencí také zajímavé, jak vypadal uplynulý rok E-psychologie v číslech.

Do redakce doputovalo celkem 30 článků k recenznímu řízení (jednalo se pouze o výzkumné a přehledové studie, příspěvek z praxe jsme neobdrželi žádný a to nás mrzí). S pěti zaslanými příspěvky se rozloučila redakce hned a úplně (byly zamítnuty z důvodu nepřijatelné odborné úrovně nebo neadekvátnosti obsahu ve vztahu k zaměření časopisu) a šest dalších bylo členy redakční rady vráceno autorům k zásadnímu přepracování. Externí recenzenti již žádný z článků nezamítli definitivně, tři byly vráceny k zásadnímu přepracování, tři obdržely větší množství připomínek a komentářů k revizi, autory dalších pěti článků pak již mohla potěšit zpráva o minimálních požadavcích na úpravy. Pouze jeden článek byl doporučen k publikaci ve stávající podobě bez úprav. U sedmi příspěvků recenzní řízení dosud probíhá.
Uvedená čísla mohou být dokladem nejen poctivé práce celé redakce a externích recenzentů, ale i toho, že E-psychologie se svou devítiletou historií a zvyšujícími se nároky představuje solidní časopis směřující (doufejme a držíme si palce) od stávajícího zařazení do databáze ERIHplus k indexaci v databázi SCOPUS. Jednoduše také řečeno – nejsme žádní predátoři! (http://knihovna.cuni.cz/…e-republice/ nebo https://is.muni.cz/…casopisy.pdf)

Jak již bylo zmíněno, v roce 2015 jsme postrádali jakýkoli příspěvek z praxe a také rubrika Diskuse zůstala zcela nevyužita. Domnívám se, že právě E-psychologie poskytující „open acces“ je ideálním prostorem pro sdílení zkušeností z praxe a neméně pak místem, kde by bylo možno diskutovat o řadě problémů a otázek, které čeští, moravští, ale i slovenští psychologové ze všech oblastí oboru řeší a které je trápí, mrzí a komplikují jim nejen jejich profesní život, ale mohou snižovat míru jejich životní spokojenosti obecně. I teď je čas na opožděné předsevzetí pro rok 2016 a tak si vás za celou redakci E-psychologie dovoluji vyzvat – zkuste ve svém profesním náročném životě najít trochu času k reflexi svých zkušeností z praxe, které pokládáte za přínosné pro kolegy, vstupte s nimi do diskuse třeba o stavu psychodiagnostiky v ČR nebo o jiných palčivých tématech oboru. E-psychologie je zde a se svou čtvrtletní periodicitou představuje myslím dobrý prostor pro pružnou a živou debatu.

A teď vám už jen popřeji pěkné čtení, myslím, že obsah tohoto čísla díky své rozmanitosti potěší široké spektrum čtenářů a zívat nudou u jeho čtení rozhodně nebudete!

S přáním všeho dobrého,
Lenka Lacinová
(leden 2016)
Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Zprávy

Recenze