Carlos A. Almenara, PhD. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
Mgr. Zdeněk Altman, Praha
PhDr. Blanka Balaštíková (Fakultní nemocnice Brno)
Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)
PhDr. Hedvika Boukalová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
pplk. Mgr. Michaela Borovanská (Policejní prezidium ČR)
PhDr. Ondřej Bouša (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
PhDr. Jiří Brančík (Vojenská nemocnice, Brno)
Doc. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D. (Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové)
PhDr. Simona Cakirpaloglu, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Mgr. Hynek Cígler (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
PhDr. Martin Cipro, Ph.D. (Institut aplikované psychoanalýzy, Praha)
PhDr. David Čáp (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Ing. Mgr. Jiří Čeněk (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (Psychologický ústav Akademie věd České republiky)
PhDr. Jaroslava Dittrichová, CSc., Praha
Mgr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D.(Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
PhDr. Daniel Dostál, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
PhDr. Jan Dufek (Fakultní nemocnice Brno)
PhDr. Josef Duplinský, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Zbyněk Galvas (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. (Psychologický ústav Akademie věd České republiky)
Prof. PhDr. Jiří Hoskovec (Psychologický ústav Akademie věd České republiky)
Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Doc. PhDr. Lenka Hříbková (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
Prof. PhDr. Jaromír Janoušek, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (Psychologický ústav Akademie věd České republiky)
Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
PhDr. Hana Junová, Praha
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
ThLic. Pavel Vojtěch Kohut OCD, Th.D. (Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.(Česká zemědělská univerzita v Praze)
Prof. MUDr. Milan Kolomazník, DrSc. (Sexuologická ordinace, Plzeň)
PhDr. Mgr. Tomáš Komárek (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)
Mgr. Iva Korábová (Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně)
PhDr. Martin Kořán, CSc. (Nemocnice Na Homolce, Praha)
Mgr. Iva Košek Bartošová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)
Mgr. Martina Kotková (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
Mgr. et Mgr. Sylvie Koubalíková (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D. (Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje)
PhDr. Lenka Krejčová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Ing. Jan Kuba (Your Solution, s.r.o., Brno)
Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Doc. PhDr. Petr Kulišťák (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Mgr. Matěj Lipský (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Kateřina Lukavská (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (IVDMR, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity)
Mgr. Lenka Malá ((Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D. (Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno)
PhDr. Václav Mertin (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., (Fakulta psychologie Panevropské vysoké školy, Bratislava)
PhDr. Pavel Moravec (Katolická farnost Ostrava – Plesná, Poradna pro vztahy a rodinu, Ostrava)
PhDr. Ludmila Mrkvicová (Ordinace klinické psychologie, Ostrava)
PhDr. Markéta Niederlová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Petr Nilius, Ostrava
PhDr. Jan Sebastian Novotný, Ph.D. (Masarykova univerzity v Brně)
PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
PhDr. Veronika Očenášková, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
PhDr. Olga Pechová, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Prof. PhDr. Alena Plháková (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Mgr. et Mgr. Alena Robotková (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
Prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
Prof. PhDr. Pavel Říčan (Psychologický ústav Akademie věd České republiky)
Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Martin Seitl, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
PhDr. Ivan Slaměník (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Eleonora Smékalová, Ph. D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Doc. PhDr. Eva Szobiová, Ph.D. (Fakulta psychologie Panevropská vysoká škola, Bratislava)
PhDr. Daniela Sobotková, CSc., Praha
PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Doc. PhDr. Jan Srnec, CSc., Praha
Mgr. Barbora Syptáková (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
PhDr. Luděk Stehlík (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. (2. LF UK, Praha)
Mgr. Michal Šafář, Ph.D. (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci)
Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
Doc. PhDr. Jiří Šípek,CSc., Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Ervin Široký, Ph.D. (Soukromá psychologická praxe, Brno)
Alena Škaloudová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Michala Škrábová, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha)
PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D.(Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
RNDr. Martin Šmíd, Ph.D. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Praha)
PhDr. Iva Šolcová, Ph.D. (Psychologický ústav Akademie věd České republiky)
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci)
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Jaroslav Šturma (Dětské centrum Paprsek hl. m. Prahy)
Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
PhDr. Mgr. Dana Švingalová, Ph.D.(Soukromá psychologická praxe, Turnov)
Doc. PhDr. Mojmír Tyrlík (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
Mgr. Xenie Uholyeva (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové)
PhDr. Lidmila Valentová, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (Fakulta sportovních studií Masarykova univerzita v Brně)
Doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
Mgr. Petra Vondráčková, Ph.D. (Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze)
Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
Prof. PhDr. Jan Vymětal (Ústav pro humanitní studia v lékařství, 1. LF UK)
PhDr. Štěpán Vymětal (MV ČR)
PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.(Psychologický ústav Akademie věd České republiky)
Mgr. Jana Žmolíková (Oddělení klinické psychologie Nemocnice Na Homolce, Praha)