Biologické rodiny dětí, které jsou navrhovány do náhradní rodinné péče

Irena Sobotková

Selhávající biologické rodiny jsou tématem značně kontroverzním. Na jedné straně jsou u nás legalizovány porody s utajenou totožností matky a odložení dítěte do baby-boxu, na druhé straně jsou vyhledáváni biologičtí rodiče, aby se setkali s vlastními dětmi, které žijí v pěstounských rodinách. Silný je mýtus o nenahraditelnosti biologické rodiny a pokrevních pout, silné jsou i předsudky vůči lidem, kteří své rodičovství nezvládli. Názory se střídají jako na houpačce, domněnky a různě opodstatněná tvrzení stojí proti sobě. Velký vliv na veřejné mínění mají média, která prezentují problematiku náhradní rodinné péče a ústavní výchovy ne vždy seriózně. Cílem tohoto diskusního příspěvku je uplatnit získaná čísla o biologických rodinách, která jsou zřejmě objektivnějšími indikátory skutečnosti, než názory a dohady.

Literatura

Asistované setkání pěstounských rodičů s biologickými (2009). Průvodce náhradní rodinnou péčí, X (6), 19–21.

Ebel, A. (2009). Praxisbuch Pflegekind. Informationen und Tipps für Pflegeeltern und Fachkräfte [E-book]. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

Formánek, O. (2004). Jak nabídnout více dětem i pěstounům. Náhradní rodinná péče, 7 (2), 15–17.

Koluchová, J. (1987). Diagnostika a reparabilita psychické deprivace. Praha: SPN.

Matějček, Z. (1986). Rodičovství biologické a psychologické. In Sborník z 3. konference o náhradní rodinné péči, Olomouc 1984 (119–128). Praha: MPSV ČSR.

Matějček, Z. (1992). O jistotě a bezpečí (psychologická úvaha). In Sborník ze 4. konference o náhradní rodinné péči (80–86). Praha: MPSV ČR.

Matějček, Z. (1995). Dopis sociálním pracovnicím a pracovníkům. In Sborník z V. konference sociálních pracovníků k rodinné problematice (30–37). Praha: MPSV.

Matějček, Z. (2004a). Psychologické eseje (z konce kariéry). Praha: Karolinum.

Matějček, Z. (2004b). Příprava koncepce péče o děti bez vlastního rodinného zázemí. Nepublikovaný rukopis.

Matějček, Z. (2004c). Základní teze k „Péči o děti (nejen) do tří let věku bez rodinného zázemí“ z hlediska dětské psychologie. Nepublikovaný rukopis.

Neil, E., Beek, M., Schofield, G. (2003). Thinking about and managing contact in permanent placements: the differences and similarities between adoptive parents and foster carers. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 8, 401–418.

Pavlíková, E. (2009). Konference s mezinárodní účastí „Dítě v systému náhradní péče“, Brno 20. 11. 2009. E-psychologie [online], 3(4), 87–93 [cit. 12. 1. 2010]. Dostupný z WWW: <http://e-psycholog.eu/…ikova-zp.pdf>.

Sobotková, I. (2008). Situace v náhradní rodinné péči a její alternativy. In Náhradní výchova dětí – možnosti a meze, sborník z kolokvia I (113–121). Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy.

Šabatová, A., Šlesingerová, K. (2004). Dítě je neoddělitelná součást rodiny. Náhradní rodinná péče, 7 (3), 12–13.

Šturma, J., Rieger, Z. (2009). Říci osvojeným dětem pravdu o adopci? (Polemika). Psychologie dnes, 15 (12), 30–31.

Vrtbovská, P. (2005). Moderní péče o ohrožené a opuštěné děti. Praha: Institut náhradní rodinné péče Natama.

Zobrazit celé Skrýt