Představení projektu Transgenerační přenos traumatu holocaustu – prevence a péče

Marek Preiss ORCID logo

Projekt se zaměřuje na propojení multidiscipli­nárních specialistů se zájmem o výzkum a léčení transgeneračního přenosu traumatu holocaustu. Mnoho neléčených traumat z kolektivních katastrof se přeneslo na další generace. Cílem je výměna informací a zkušeností o této problematice v rámci zemí V4 a přinášení nových poznatků o léčení traumat pro židovské komunity a pro odborníky, kteří se touto problematikou zabývají.

https://doi.org/10.29364/epsy.446

Klíčová slova

generace, trauma, transgenerační přenos