Členství v politických stranách a osobnostní charakteristiky v České republice (2005)

Václav Linkov

Abstrakt

V článku se zabýváme vztahem mezi osobností a členstvím v českých politických stranách. Sto devadesát čtyři členů osmi hlavních českých politických stran vyplnilo NEO – pětifaktorový osobnostní inventář. Průměrné skóry členů každé strany byly porovnány se skóry vzorku české populace. Členové tří pravicových stran skórovali níže než populace v přívětivosti, členové jedné levicové strany naopak v přívětivosti skórovali výše. To je v souladu se vztahem mezi levicovostí a přívětivostí zjištěným v jiných zemích (např. Itálie). Zelení skórovali výše než populace v otevřenosti, což souhlasí s podobným zjištěním v Německu. Členové dřívějších vládních stran, jejichž vládní angažmá skončilo před dlouhou dobou, skórovali níže v neuroticismu než česká populace.

https://doi.org/10.29364/epsy.370

(Článek je v anglickém jazyce)

Klíčová slova

pětifaktorový model, politické preference, české politické strany

Literatura

Aidt, T., & Rauh, Ch. (2018). The Big Five personality traits and partisanship in England. Electoral Studies, 54, 1–21. https://doi.org/….2018.04.017

Blankenship, B.T., Frederick, J.K., Savas, Ö., Stewart, A.J., & Montgomery, S. (2017). Privilege and marginality: How group identification and personality predict right- and left-wing political activism. Analyses of Social Issues and Public Policy, 17, 161–183. https://doi.org/…1/asap.12132

Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Zimbardo, P.G. (1999). Personality profiles and political parties. Political Psychology, 20, 175–197. https://doi.org/…2-895X.00141

Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Consiglio, C., Picconi, L., & Zimbardo, P.G. (2003). Personalities of politicians and voters: Unique and synergistic relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 849–856. https://doi.org/…514.84.4.849

Caprara, G.V., Schwartz, S., Capanna, C., Vecchione, M., & Barbaranelli, C. (2006). Personality and politics: Values, traits, and political choice. Political Psychology, 27, 1–29. https://doi.org/…2006.00447.x

Cooper, C. A., Golden, L., & Socha, A. (2013). The Big Five personality factors and mass politics. Journal of Applied Social Psychology, 43, 68–82. https://doi.org/…2012.00982.x

Cordell, K., & Hausvater, Z. (2006). Working together: The partnership between the Czech and German Greens as a model for wider Czech–German co-operation. Debatte, 14, 49–69. https://doi.org/…560600643718

Costa, P.T., & McCrae, R.R. (1992). Professional manual for the Revised NEO Personality Inventory and the NEO Five-Factor Inventory. Odessa: Psychological Assessment Resources.

Devenport, S.P., & North, A.C. (2019). Predicting musical taste: Relationships with personality aspects and political orientation. Psychology of Music, 47(6), 834–847. https://doi.org/…735619864647

Duckitt, J., & Sibley, Ch.G. (2016). Personality, ideological attitudes, and group identity as predictors of political behavior in majority and minority ethnic groups. Political Psychology, 37, 109–124. https://doi.org/…1/pops.12222

Duckitt, J., Wagner, C., du Plessis, I., & Birum, I. (2002). The psychological bases of ideology and prejudice: Testing a dual process model. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 75–93. https://doi.org/…3514.83.1.75

Ekstrom, P.D., & Federico, Ch.M. (2019). Personality and political preferences over time: Evidence from a multiwave longitudinal study. Journal of Personality, 87, 398–412. https://doi.org/…1/jopy.12398

Fatke, M. (2017). Personality traits and political ideology: A first global assessment. Political Psychology, 38, 881–899. https://doi.org/…1/pops.12347

Furnham, A., & Fenton-O’Creavy, M. (2018). Personality and political orientation. Personality and Individual Differences, 129, 88–91. https://doi.org/….2018.03.020

Handl, V. (2005). Choosing between China and Europe? Virtual inspiration and policy transfer in the programmatic development of the Czech Communist Party. Journal of Communist Studies and Transition Politics, 21,123–141. https://doi.org/…270500055561

Hanley, S. (2012). Dynamics of new party formation in the Czech Republic 1996–2010: looking for the origins of a ‘political earthquake’. East European Politics, 28(2), 119–143. https://doi.org/….2012.669733

Hloušek, V. (2015). From region to nation and back again: Moravian parties’ rhetoric and politics in the course of time. Annual of Language and Politics and Politics of Identity, 9(1), 5–22.

Hnilica, K. (2001). Politická orientace, systém hodnot a hodnocení společenských změn [Political orientation, system of values and rating of changes in society]. Československá psychologie, 45, 393–407.

Hřebíčková, M., & Urbánek, T. (2001). NEO – pětifaktorový osobnostní inventář [NEO-Five Factor Inventory]. Praha: Testcentrum.

Gerber, A. S., Huber, G.A., Doherty, D., & Dowling, C.M. (2011). The Big Five personality traits in the political arena. Annual Review of Political Science, 14, 265–287. https://doi.org/…51010-111659

Joly, J. K., Hofmans, J., & Loewen, P. (2018). Personality and party ideology among politicians. A closer look at political elites from Canada and Belgium. Frontiers in Psychology, 9:552. https://doi.org/…g.2018.00552.

Lindell, M., & Strandberg, K. (2018). A Participatory personality? examining the influence of personality traits on political participation. Scandinavian Political Studies, 41, 239–262. https://doi.org/…7-9477.12118

Ludeke, S. G., & Rasmussen, S. H. R. (2016). Personality correlates of sociopolitical attitudes in the Big Five and Eysenckian models. Personality and Individual Differences, 98, 30–36. https://doi.org/….2016.03.079

McCrae, R.R., & Costa, P.T. (1999). A five-factor theory of personality. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), Handbook of Personality. Theory and Research (pp. 139–153). New York: The Guilford Press.

McFarland, S. G., Ageyev, V. S., & Abalakina-Paap, M. A. (1992). Authoritarianism in Soviet Union. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 1004–1010. https://doi.org/…14.63.6.1004

Osborne, D., & Sibley, C. G. (2012). Does personality matter? Openness correlated with vote choice, but particularly for politically sophisticated voters. Journal of Research in Personality, 46, 743–751. https://doi.org/….2012.09.001

Schoen, H., & Schumann, S. (2007). Personality traits, partisan attitudes, and voting behavior. Evidence from Germany. Political Psychology, 28, 471–498. https://doi.org/…2007.00582.x

Strauss, J. P., Connerley, M. L., & Ammermann, P. A. (2003). The „threat hypothesis“, personality and attitudes toward diversity. The Journal of Applied Behavioral Science, 39, 32–52. https://doi.org/…303039001002

Van Hiel, A., Mervielde, I., & De Fruyt, F. (2004). The relationship between maladaptive personality and right-wing ideology. Personality and Individual Differences, 36, 405–417. doi.org/10.1016/S0191–8869(03)00105–3

Wang, Ch. H. (2016). Personality traits, political attitudes, and vote choice: Evidence from the United States. Electoral Studies, 44, 26–34. https://doi.org/….2016.07.004

Xu, X., & Peterson, J.B. (2017). Differences in media preference mediate the link between personality and political orientation. Political Psychology, 38, 55–72. https://doi.org/…1/pops.12307

Xu, X., Plaks, J.E., & Peterson, J.B. (2016). From dispositions to goals to ideology: Toward a synthesis of personality and social psychological approaches to political orientation. Social and Personality Psychology Compass, 10, 267–280. https://doi.org/…1/spc3.12248

Zobrazit celé Skrýt