Subjektivní význam připisovaný okolnostem vzniku poruchy příjmu potravy

Iva Sládková, Zbyněk Vybíral

Abstrakt

Zdrojem výzkumu byla diskusní fóra na čtyřech českých a jednom slovenském portálu věnovaná zdraví a poruchám příjmu potravy. Obsahovou analýzou 378 příspěvků od 259 dívek byly získány nejčastěji zmiňované faktory podílející se na rozvoji poruch příjmu potravy (PPP) u dospívajících dívek. Kvalitativní obsahovou analýzou textů v internetových diskusích jsme hledali subjektivní významy, které faktorům vzniku onemocnění připisují samy dívky. Byly formulovány následující výzkumné otázky: Které faktory vnímaly dívky jako důležité v období vzniku nemoci? Jaké hypotézy měly / mají dívky o příčině onemocnění? Zjištění diskutujeme v kontextu jiných publikovaných, podobně zaměřených výzkumů.

Klíčová slova

internet, diskuse, poruchy příjmu potravy, anorexie, bulimie

Literatura

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). Washington, DC: Author.

Benveniste, J., Lecouteur, A., & Hepworth, J. (1999). Lay Theories of Anorexia Nervosa. A Discourse Analytic Study. Journal of Health Psychology, Vol. 4(1), 59–69.

Blaase, H., & Elklit, A. (2001). Psychological characteristics of women with eating disorders: Permanent or transient features? Scandinavian Journal of Psychology, 42, 467–478.

Davison, K. P., Pennebaker, J. W., & Dickerson, S. (2000). Who Talks?: The Social Psychology of Illness Support Groups. American Psychologist, 55(2), 205–217.

Dignon, A., Beardsmore, A., Spain S., & Kuan, A. (2006). Journal of Health Psychology, Vol. 11(6), 942–956.

Grogan, S. (2000). Body image. Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Praha: Grada Publishing.

Hartmann, A., Wirth C., & Zeeck, A. (2007). Prediction of failure of inpatient treatment of anorexia nervosa from early weight gain. Psychotherapy Research, 17(2), 218 –229.

Krch, F. D. a kol. (1999). Poruchy příjmu potravy. Praha: Grada.

Leibold, G. (1995). Mentální anorexie, příčiny, průběh a nové léčebné metody. Praha: Svoboda.

Mulveen, R., & Hepworth, J. (2006). An Interpretative Phenomenological Analysis of Participation in a Pro-anorexia Internet Site and Its Relationship with Disordered Eating. Journal of Health Psychology, Vol. 11(2), 283–296.

Murray, T. (2003). Wait Not, Want Not: Factors Contributing to the Development of Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa. The Family Journal, Vol. 11(3), 276–280.

Petrie, K. J., Booth, R. J., & Pennebaker, J. W. (1998). The Immunological Effects of Thought Suppression. Journal of Personality and Social Psychology, 75(5), 1264–1272

Piran, N., & Gadalla,T. (2006). Eating disorders and substance abuse in Canadian women: a national study. Addiction, 102, 105–113.

Polivy, J., & Herman, P. (2002). Causes of eating disorders. Annual Review of Psychology, 53, 187.

Raboch, J., Zvolský, P. a kol. (2001). Psychiatrie. Praha: Galén.

Reindl, S., M. (2001). Sensing the Self. Women’s Recovery from Bulimia. Londýn: Harvard University Press.

Stice, E. (2002). Risk and Maintenance Factors for Eating Pathology: A MetaAnalytic Review. Psychological Bulletin, 5. p. 825–848.

Šmahel, D. (2007). Spasí internet české zdravotnictví? [online] ISDN server, 9. 5. 2007 [cit. 25. 10. 2007]. [Nedostupné]

Vybíral, Z. (2005). Psychologie komunikace. Praha: Portál.

Vybíral, Z., & Skorunka, D. (2006). Positive aspects of disinhibited process in online training group. International Journal of Psychotherapy, 10 (2), 61–68.

Zobrazit celé Skrýt