Logoterapie. Existenciální analýza jako hledání cest.
(recenze)

Daniela Haubertová

Recenzovaná kniha Martiny Kosové a kolektivu autorů poutavým způsobem zve do světa logoterapie a existenciální analýzy. Publikace se na první pohled může jevit jako text učebnicového charakteru, avšak svým čtenářům nabízí mnohem více než jen orientaci v základních tématech logoterapie. Kniha je především zdrojem inspirace. A to nejenom pro práci s klienty, ale také pro život každého z nás.