Průvodce Migrénou
(recenze)

Zdena Chovancová

V roce 2012 vydalo nakladatelství dybbuk obsáhlou studii Olivera Sackse „Migréna“, kdy autor – známý popularizátor neurověd – se v hutném textu zabývá studiem fenoménu migrény jak z historických tak současných poznatků. Překlad knihy je pořízen z vydání z roku 1992, které Sachs doplnil o poslední výdobytky vědy díky pokročilým technologiím ve výzkumu mozku a nejen to, opírá se v něm o nové vědecké paradigma – o teorii chaosu a Prigožinův princip „samoorganizace“ v genezi migrény a musím připustit, že tento výklad vzniku migrény mě velmi zaujal.