19. konference Světové rady pro nadané a talentované děti, Praha, 8. – 12. srpna 2011

Eva Vondráková

V Praze se v druhém srpnovém týdnu odehrála významná a mimořádná událost. Byla jí 19. bienální konference Světové rady pro nadané a talentované děti (WCGT) , která se konala ve spolupráci se Společností pro talent a nadání (STaN). WCGTC je nejstarší a nejvýznamnější organizací svého druhu na světě. Žádná její konference se dosud nekonala v postkomunistické zemi a ani letos tomu nemělo být jinak. Nejistá situace v Koreji na podzim 2010 ale přiměla výbor WCGTC k rozhodnutí přesunout konferenci na bezpečnější místo. Protože je Společnost pro talent a nadání přidruženým členem WCGTC a naše dlouhodobá činnost je zahraniční kolegy pozitivně hodnocena, projevil výbor WCGTC zájem uspořádat svou 19. konferenci v Praze, ve spolupráci se STaN.