Atraktivita a důvěryhodnost

Lenka Šrámková

Abstrakt

Jelikož je atraktivita často diskutovaným tématem, tato studie se jí zabývá jakožto fenoménem sociální psychologie, především jejím vlivem při sociálním kontaktu. Provizorně byla zmapována orientační typologie lidí podle vzhledu (dvanáct kategorií) a do nich byli nalezeni vhodní zástupci. Cílem výzkumu pak bylo zjistit pořadí kategorií podle vnímané atraktivity a přisuzované důvěryhodnosti a vztah mezi těmito dvěma komponentami. Fotografie jsou portrétové a je jich čtyřiadvacet (dvanáct mužů a dvanáct žen). Hlavním cílem tohoto šetření je však především připravit podklad pro plánovaný výzkum vlivu fyzické atraktivity člověka na jeho posouzení a ohodnocení jinými lidmi, konkrétně dopravními policisty, protože právě oni jsou často vystaveni rozhodování se na základě „prvního dojmu“. Respondenti tohoto předvýzkumu byli muži ve věku 20 – 35 let, budoucí policisté, kteří portrétované subjekty osobně neznali. Výsledky ukázaly korelaci mezi percipovanou atraktivitou a přisuzovanou důvěryhodností (r = 0,538 pro muže a r = 0,668 pro ženy, resp. r = 0,748 pro muže, r = 0,864 pro ženy). Do následujícího výzkumu byly na základě tohoto předvýzkumu vybrány fotografie osob hodnocených jako nejatraktivnější, resp. nejméně atraktivní.

Klíčová slova

fyzická atraktivita, osobní atraktivita, důvěryhodnost, atraktivita tváře, policie

Literatura

BARRETT, L., DUNBAR, R., & LYCETT, J. (2007). Evoluční psychologie člověka. Praha: Portál.

BASHOUR, M. (2006). History and current concepts in analysis of facial attractiveness. Plastic and Reconstructive Surgery, 118 (3), 741 – 756.

Beautycheck (A), [online], [zhlédnuto 14. 03. 2010]. Dostupné na WWW: <http://www.beautycheck.de/cmsms/>

Beautycheck (B), [online], [zhlédnuto 14. 03. 2010]. Dostupné na WWW: <http://www.beautycheck.de/…er-gesichter>

BENESCH, H. (2001). Encyklopedický atlas psychologie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

BLAŽEK, V., & TRNKA, R. (eds.). (2009). Lidský obličej, Vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd. Praha: Karolinum.

CUNNINGHAM, M. (1986). Measuring the physical in physical attractiveness: Quasi-experiments on the sociobiology of female facial beauty. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 925–935.

DION, K. K., BERSCHEID, E., & WALSTER, E. (1972). What is beautiful is what is good. Journal of Personality and Social Psychology, 24, 285–290.

EFRAN, M. G. (1974). The effect of physical appearance on the judgment of guilt, interpersonal attraction, and severity of recommended punishment in a simulated jury task. Journal of Experimental Research in Personality, 8 (1), 45–54.

FEINGOLD, A. (1992). Good-looking people are not what we think. Psychological Bulletin, 111, 304–341.

FESTINGER, L., SCHACHTER, S., & BACK, K., (1950). The Spatial Ecology of Group Formation str. 141 – 161. In Festinger, L., Schachter, S., Back, K. (eds.), Social Pressure in Informal Groups. Stanford University Press: Stanford.

FINK, B., & PENTON-VOAK, I. (2002). Evolutionary psychology of facial attractiveness. Current Directions in Psychological Science, 11, 154–158.

HARTL, P., & HARTLOVÁ, H. (2004). Psychologický slovník. Praha: Portál.

HAYESOVÁ, N. (1998). Základy sociální psychologie. Praha: Portál.

HEWSTONE, M., & STROEBE, W. (2006). Sociální psychologie. Praha: Portál.

JOHNSTON, V. S. (2006). Mate choice decisions: the role of facial beauty. Trends in Cognitive Sciences, 10 (1), 9–13.

LANGLOIS, J. H., KALAKANIS, L., RUBENSTEIN, A. J., LARSON, A., & HALLAM, M. (2000). Maxims or Myths of Beauty? A Meta-Analytic and Theoretical Review. Psychological bulletin, 126 (3), 390–423.

LAW SMITH, M. J., et al. (2005). Facial appearance is a cue to oestrogen levels in women. Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences, 273 (1583), 135–140.

MORELAND, R. L., & ZAJONC, R. B. (1982). Exposure effects in person perception: Familiarity, similarity, and attraction. Journal of Experimental Social Psychology, 18, 395–415.

PENTON-VOAK, I., & CHEN, J. Y. (2004). High salivary testosterone is linked to masculine male facial appearance in humans. Evolution and Human Behavior, 25 (4), 229–241.

RENNELS J. L., BRONSTAD, P. M., & LANGLOIS, J. H. (2008). Are Attractive Men’s Faces Masculine or Feminine? The Importance of Type of Facial Stimuli. Journal of Experimental Psychology, 34 (4), 884–893.

RHODES, G., HICKFORD, C., & JEFFERY, L. (2000). Sex-typicality and attractiveness: are supermale and superfemale faces super-attractive? British journal of psychology, 91(1), 125–140.

RHODES G., & TREMEWAN T. (1996). Averageness, Exaggeration, and Facial Attractiveness. Psychological Science, 7 (2), 10 –110.

RUBENSTEIN, A. J. (2005). Variation in Perceived Attractiveness. Differences Between Dynamic and Static Faces. Psychological Science, 10, 759–762.

RUBENSTEIN, A. J, LANGLOIS, J. H., & ROGGMAN, L. A. (2002). What makes a face attractive and why: the role of averageness in defining facial beauty. s. 1–33.
In Rhodes, G., Zebrowitz, L. A. (eds.), Facial Attractiveness. Evolutionary, Cognitive, and Social Perspectives. Ablex: London.

ŘEHAN, V. (2007). Sociální psychologie. [Nepubl. skriptum].

SCHEIB, J. E., GANGESTAD, S. W., & THORNHILL, R. (1999). Facial attractiveness, symmetry and cues of good genes. Proceedings of the Royal Society of London, Series B, 266, 1913–1917.

SINGH, D. (2002). Female mate value at a glance: relationship of waist-to-hip ratio to health, fecundity and attractiveness. Neuro Endocrinol, 23 (4), 81–91.

SNYDER, M., TANKE, E. D., & BERSCHEID, E. (1977). Social Perception and Interpersonal Behavior: On the self-fulfilling Nature of Social Stereotypes. Journal of Personality and Social Psychology, 35, 656–666. Dostupné též na WWW: <http://www.youtube.com/watch?…> [video]. [zhlédnuto 8. 6. 2011].

STEPHAN, C. W., & LANGLOIS, J. H. (1984). Baby beautiful: Adult attributions of infant competence as a function of infant attractiveness. Child Development, 55, 576–585.

STEWART, J. E. (1984). Appearance and punishment: The attraction-leniency effect in the courtroom. Journal of Social Psychology, 125, 373–378.

ŠMAHEL, D., & VESELÁ, M. (2006). Interpersonální atraktivita ve virtuálním prostředí. Československá psychologie, 50 (2), 174–186.

VÝROST, J., & SLAMĚNÍK, I.(2008). Sociální psychologie. Praha: Grada.

WALSTER, E., & BERCHIELD, E. (1974). Advances in experimental social psychology (Berkowitz L. – ed.) New York: Academic Press.

WALSTER, E., ARONSON, V., ABRAMS, D., & ROTTMAN, L. (1966). Importance of physical attractiveness in dating behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 4(5), 508–516.

WEISS P. (2009). Sexuální atraktivita a její determinanty. Psychiatrie pro praxi, 4, 188 – 190.

Zobrazit celé Skrýt