Rukopis v diagnostické perspektivě

Dalibor Kučera, Jana Havigerová

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou aplikované psychologie písma, zejména využitím grafologie. Mimo základního shrnutí aktuálních přístupů v dané oblasti jsou komentovány vybrané výzkumy a zahraniční studie. Seznamuje také s výsledky šetření PORP (Projekce osobnostních rysů v písmu, Jihočeská univerzita 2007), zaměřeného na zhodnocení diagnostického potenciálu rozboru rukopisu v rámci pětifaktorového modelu osobnosti Big Five. Komentář je věnován i grafologické metodice PORP-GRAF a možnostem dalšího vývoje metody v rámci psychodiagnos­tických disciplín.

(Článek je v anglickém jazyce)

Klíčová slova

písmo, rukopis, grafologie, diagnostika, osobnost

Literatura

Bahbouh, R. (1999). Vývoj grafologie v kostce [online]. > [cit. 2010–01–07. Available on the WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/test.asp?…].

Beyerstein, B. (1996). How Graphology Fools People. The Encyclopedia of the Paranormal. NY: Prometheus Books. ISBN 1–57392–021–5.

ČGK (2010). Nejčastější dotazy (FAQ) [online]. [cit. 2010–1–7]. Available on the WWW: <http://www.grafologickakomora.cz/…ejsi-dotazy/>

Dürr, E. (2004). Hochbegabte Kinder aus graphologischer und schriftpsycho­logischer Sicht. Zeitschrift fuer Schriftpsychologie und Schriftvergle­ichung, 68(2) 2004, 84–97. ISSN 0379–4458.

Guthke, J., Beckmann, J. F., & Schmidt, G. ( 2002). Ist an der Graphologie doch etwas dran? Untersuchungen zur Uebereinstimmung von Graphologenurteil und psychometrischen Persoenlichke­itstests. Zeitschrift für Personalpsycho­logie, 1(4), 171–176. ISSN 1617–6391.

Hřebíčková, M. (2004). NEO osobnostní inventář. Praha, Testcentrum. ISBN 80–86471–27–6.

Kučera, D. (2007). Projekce osobnostních rysů v písmu (Projection of Personality Traits in Handwriting). Nepublikovaná diplomová práce. České Budějovice: PF JU, DP011749. Vedoucí Stuchlíková, I.

Kučera, D. Stuchlíková, I., & Havigerová, J. (2010). Diagnostický potenciál rukopisného záznamu. In Sociální procesy a osobnost 2009: Sborník příspěvků. Brno: PsÚ AV ČR, s. 199–205. ISBN 978–80–86174–15–0.

Kučera, M. (1991). Mluví písmo: Proč, kdy, jak a ke komu. Praha: Avicenum. 28–29. ISBN 80–201–0186–1.

Kulka, J. (1991). Grafologie. Brno: Svatá Mahatma. 33. ISBN 80–900199–3–5.

Ludewig, R., Dettweiler, CH., & Stein-Lewinson, T. (1993). Möglichkeiten und Grenzen der Medizinischen Graphologie. Zeitschrift für Menschenkunde, 57(3), 178–191. ISSN 0379–4458.

Ludewig, R., Dettweiler, CH., & Stein-Lewinson, T. (1993). Möglichkeiten und Grenzen der Medizinischen Graphologie. Standortbestimmung und Perspektiven (Teil II). Zeitschrift für Menschenkunde, 57(2), 70–86. ISSN 0379–4458.

Petříková, J. (1998). Grafologie – mýtus a realita. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity – Studia minora facultatis philosophicae universitatis brunensis. Brno: FF MU. 123–129. ISBN 80–85917–41–6.

Schermann, R. (1937). Písmo nelže. Praha: Julius Albert.

Svoboda, M. (2005). Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál. ISBN 80–7367–050-X.

Wallner, T., Sandahl, Ch. (1993). Pragmatische Schriftpsychologie in der Praxis. Zeitschrift für Menschenkunde, 57 Jg., Heft 2, 87–101. ISSN 0379–4458.

Zobrazit celé Skrýt