Číslo 2, ročník 3, 2009

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
všichni občas konstatujeme, jak ten čas letí. Letí také E-psychologii, která má v záhlaví již třetí ročník. Na konci akademického roku si dovolím malou rekapitulaci. V úvodníku prvního čísla na podzim 2007 jsem zmínila, že osud časopisu se bude do značné míry odvíjet od zájmu čtenářů a aktivity autorů. Právě až čas ukazuje, že E-psychologie získala své místo mezi odbornými časopisy, a její osud je tedy jistější než tehdy, z čehož máme pochopitelně radost. A aby to nevyznělo příliš nadneseně – současná situace časopisu je především výsledkem toho, že autoři mají zájem publikovat a že redakce odvádí velký kus práce, za což svým kolegyním a kolegům děkuji.

V dosavadních 7 číslech E-psychologie vyšlo 17 výzkumných studií, 11 přehledových studií, 6 příspěvků z praxe, 10 zpráv z odborných akcí, 11 recenzí a 1 diskuse. Nejde však tolik o kvantitativní údaje, jako o kvalitu příspěvků. Výsledná úroveň příspěvků záleží hlavně na autorech, ale podílejí se na ní i recenzenti svými přísnými posudky. Na tomto místě bych také jim ráda poděkovala za to, že i při značném pracovním vytížení jsou ochotni přijmout další povinnost.

Aktuální číslo E-psychologie je pestré. Jsou zde dvě výzkumné studie. Marek Franěk popisuje zajímavý experiment, v němž byli vysokoškolští studenti vystaveni primingu, který aktivizoval stereotyp vzdělaného/nev­zdělaného člověka, a poté dělali vědomostní test. Aktuální problematikou zvládání stresu u specifické skupiny – řidičů sanitek – se zabývá článek Miroslavy Horákové. V přehledových studiích je zařazena jako první inspirativní studie Aleše Neusara o tom, co si myslíme o příčinách vlastního chování. Následuje příspěvek Vladimíra Blažka z oblasti vývojové psychologie o vývoji percepce obličeje u novorozenců. V poslední přehledové studii poukazuje Sylvie Kouřilová na to, že sociální reprezentace jsou velmi komplexní jev, a upozorňuje na rizika redukcionistického přístupu ve výzkumu sociální reality. Podnětným čtením je příspěvek z praxe od Romana Hytycha, v němž máme možnost nahlédnout do satiterapeutického procesu. V rubrice Zprávy najdeme podrobnou informaci o Evropské federaci asociací studentů psychologie (EFPSA) a jejím posledním kongresu, kterou dodala Janka Bartošová, studentka olomoucké katedry a v minulém volebním období generální tajemnice EFPSA. Druhá zajímavá zpráva, rovněž doplněná fotografiemi, je od Evy Pavlíkové a Hany Jahnové. Autorky se zúčastnily konference uspořádané centrem DEMOSTHENES, které poskytuje multidisciplinární péči rodinám s dětmi s neurovývojovými poruchami. Simona Hoskovcová ve své recenzi na knihu Psychologie a sociologie ekonomického chování (Z. Hubinková a kol.) zmiňuje mj. aktuálnost této problematiky v souvislosti s ekonomickou krizí. Se zájmem se jistě začteme i do recenze Zdeny Chovancové (Dívčí a chlapecká identita – vývoj a úskalí, P. Janošová). Dětští psychologové a psychoterapeuti uvítají recenzi Karla Balcara na knihu K. a D. Geldardových Dětská psychoterapie a poradenství.

Doufáme, že Vám toto číslo nabídne zajímavé a poučné čtení. Přejeme všem odpočinkové léto plné pohody a pěkných zážitků.

Irena Sobotková

(květen 2009)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Příspěvky z praxe

Zprávy

Recenze