Číslo 1, ročník 3, 2009

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
při pohledu na stránku s obsahem časopisu vidíme, že lze „listovat“ již v šesti číslech E-psychologie, což také dokumentuje rozšiřující se seznam autorů i recenzentů. Naše redakční rada má za sebou svou šestou schůzku, neboť se schází před vydáním každého čísla a svou pozornost kromě obsahu čísel věnuje dalším souvisejícím otázkám. V uplynulé době se zaměřovala na oblast autorských práv, na proces recenzního řízení, na zlepšování technických možností časopisu, na efektivní práci redakce a na propagaci časopisu. Členové redakční rady byli také konfrontováni s tím, že povědomí o etice vědeckého publikování má u nás stále své mezery. Museli jsme proto zpřísnit požadavky na původnost článků, najdete je v rubrice Pro autory.

E-psychologie je stále nový časopis, který si hledá své místo v čtenářské obci. Jeho pozice je usnadněna tím, že je dostupný v prostředí internetu a právě toto prostředí umožňuje jeho začlenění do dalších systémů – zdrojů vědeckých informací. Byla uzavřena smlouva se společností EBSCO o zařazení obsahu E-psychologie do jejích databází, podobně významný počin znamená zařazení E-psychologie do Centrální znalostní báze SFX firmy Ex libris prostřednictvím Jednotné informační brány. E-psychologii také najdou uživatelé služby Elektronische Zeitschriftbi­bliothek – EZB, kterou využívá většina knihoven v německy mluvících zemích, ale i díky konsorciu Národní knihovny ČR také většina českých univerzitních knihoven. Požádali jsme o zařazení do systému DOAJ (Directory of open access journals) a byla také podepsána smlouva o poskytování abstraktů článků do Středoevropského časopisu pro sociální a humanitní vědy – CEJSH. Jeden z cílů E-psychologie je podpora publikační činnosti mladých kolegů a kolegyň, jsme proto rádi, že odkaz na webovou stránku časopisu lze nalézt na stránkách některých kateder psychologie.

S příslibem jara vám předkládáme nyní letošní první číslo. Najdete v něm dvě výzkumné studie – studii Veroniky Kavenské, zaměřenou na zkoumání pocitu smysluplnosti života lidí závislých na alkoholu, a studii Martiny Hanžlové a Petra Macka, zabývající se styly zvládání problémů u adolescentů a přesvědčením o jejich vlastním vlivu na řešení. V rubrice přehledových studií můžeme více proniknout do teorie sociálních reprezentací v příspěvku Petra Nováka a dozvědět se o tématu vnímání vlastního těla v adolescenci, k němuž autorka Martina Rašticová nashromáždila rozsáhlý přehled literatury. Ivona Šporcrová s Jiřím Jeřábkem a Janou Kubešovou zaslali příspěvek z prostředí psychologické praxe, seznamují nás v něm s rolí psychologa na pracovišti bariatrické chirurgie. Prostřednictvím Zprávy o workshopu EuroPsy od jeho účastníků Stanislava Štecha a Veroniky A. Polišenské dostává zainteresovaná veřejnost základní informaci o tomto projektu Evropské federace psychologických asociací – EFPA, do něhož vstupuje i Česká republika. Číslo uzavírají dvě recenze – Magdalena Dostálová hodnotí knihu o náhradní rodinné péči v USA a doplňuje ji o některá srovnání se situací v Česku a Martina Voříšková nás podrobně seznamuje s obsahem sborníku z konference z 11. Mezinárodního kongresu katatymně imaginativní psychoterapie, který se konal v Praze v roce 2007.

Věříme, že předkládané příspěvky budou pro pro Vás zajímavým obohacením, a přejeme Vám slunné nadcházející jarní dny.

Jindřiška Kotrlová

(Únor 2009)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Příspěvky z praxe

Zprávy

Recenze