Číslo 4, ročník 14, 2020

Editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,

přinášíme vám poslední, čtvrté číslo E-psychologie roku 2020. Byl to rok jiný než ostatní, v mnoha ohledech kvůli pandemii koronaviru podivný. Pro většinu z nás představoval výzvu, abychom v běžném pracovním, osobním a rodinném životě zvládli to, s čím jsme se dosud nepotkali. Tento aspekt již pohotově reflektovaly i některé odborné psychologické akce. Nejde však jen o problém adaptace na bezprecedentní situaci, jde o cosi hlubšího. Na prahu roku 2021 se vnucuje i zásadní otázka po smyslu a souvislostech všeho toho dění kolem.

V náročných dobách je mimo jiné důležitá i určitá kontinuita a udržení zvyklostí, a proto jsme rádi, že jsme vám stihli připravit nové číslo E-psychologie s pestrým čtením. Výzkumná studie Jana Pokludy se v rámci diskurzivní psychologie zabývá konstruováním pojmu schizofrenie v českém prostředí. Kvalitativní metodologie je využita i ve výzkumu Miriam Masarykové a Lucie Záhorcové, které se u starších ovdovělých žen zajímaly o proměny prožívání vztahu k partnerovi po jeho ztrátě. Petr Krol a Dana Štěrbová přispěli třetí výzkumnou studií, a sice z oblasti psychologie sportu.

Dále se můžete začíst do dvou metodických studií – kolektiv autorů ve složení Veronika Juríčková, Peter Babinčák, Tereza Příhodová a Marek Preiss ověřoval psychometrické vlastnosti české verze Škály na měření důležitosti morální identity; Jan Benda realizoval pilotní studii české verze Škály nepřipoutanosti k Já (NTS-CZ). Po delší době máme i zcela aktuální diskusní příspěvek, který určitě upoutá pozornost. Sepsali ho Kateřina Bartošová, Hynek Cígler a Jana Cíglerová a reagují v něm na rozhovor s Radimem Uzlem odvysílaný na DVTV.

V rubrice Zprávy naleznete anotace prací přihlášených do soutěže o Národní neuropsychologickou cenu Jiřího Diamanta roku 2020. Své čtenáře si jistě najde i recenze Kateřiny Habrdové na knihu „Jak to mají mámy: psychologický výzkum mateřství“, kterou publikoval kolektiv brněnských autorů (Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kol.). Druhá recenze, jejíž autorkou je Lenka Pinkavová, se zaobírá knihou Vladimíra Vavrdy „Otázky soudobé psychoanalýzy: tradice a současnost“.

Editorial tentokrát zakončím v osobnějším tónu. S koncem roku 2020 se s vámi loučím. Po 14 letech předávám funkci vedoucí redaktorky E-psychologie, a sice kolegyni Haně Georgi. Ze srdce děkuji všem, kteří se na vytváření časopisu podíleli. Týmu redakční rady za spolehlivou spolupráci. Jindřišce Kotrlové za obětavost a výdrž, s jakou od začátku zajišťuje a vylepšuje chod výkonné redakce. V létě roku 2007 to byl ostatně její nápad pokusit se o odborný internetový časopis. A samozřejmě děkuji autorům, recenzentům a vám, našim čtenářům, bez jejichž zájmu by naše snažení nemělo smysl. Jsem opravdu ráda, že mohu odejít z redakce s dobrým pocitem, že časopis má již svou pozici v publikačním prostoru i své cíle, kam dále směřovat. Budu E-psychologii trvale fandit a držet palce! Přeji vám, ať jste v novém roce 2021 zdraví, fyzicky i psychicky odolní, ať si udržíte svobodné a kritické myšlení, ať navzdory všemu prožíváte radost a ať můžete být s těmi, které máte rádi.

Irena Sobotková
prosinec 2020

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Metodické studie

Diskuse

Zprávy

Recenze