Číslo 2, ročník 14, 2020

Editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,

nové číslo E-psychologie vydáváme ve dnech, kdy si mnozí z vás mohou dopřát letní odpočinek. Letos možná trochu jiný, než kdykoli předtím. Situaci pandemie koronaviru a její dopad do psychologické praxe výstižně popsal kolega Tomáš Nikolai v editorialu minulého čísla. Téma je tak silné, že je mu věnována i nadcházející celostátní konference Psychologické dny. Jde o konferenci s dlouhou tradicí, letos se však bude konat v nově pojatém formátu, a to 17. září 2020 v Olomouci.

Aktuální číslo našeho časopisu přináší čtyři výzkumné studie a dvě recenze.

První článek Potenciál měření nesymbolických početních schopností pro časnou diagnostiku dyskalkulie od Venduly Šamajové a Hynka Cíglera má značný přesah zejména do pedagogicko-psychologické praxe. Výzkumná studie Václava Linkova je publikována v angličtině pod názvem Political party membership and personality characteristics in the Czech Republic (2005). Lze předpokládat, že přitáhne zájem čtenářů. Týká se profilu osobností členů českých politických stran za použití NEO – pětifaktorového osobnostního inventáře ve srovnání s českou normou. Na základě kvalitativního výzkumu byl zpracován zajímavý příspěvek Anny Bartoňové a Ireny Smetáčkové o syndromu vyhoření u učitelů pohledem školních psychologů. Eva Dubovská a Vladimír Chrz přispěli článkem Příběhy změny ve skupinové psychoterapii: narativní charakteristiky úspěšné změny. Zaujme nejen zájemce o psychoterapii a narativní přístup ve výzkumu. Je inspirativní svým zaměřením na vlastní aktivitu klientů a jejich vnitřní síly.

Recenze, jejíž autorkou je Dana Janotová, hodnotí pozoruhodnou kolektivní monografii Transgenerační přenos (nejen) traumatu. Editory jsou Marek Preiss a Daniela Vizinová. Druhou recenzi napsala Eva Sedláková. Obrátí naši pozornost k zajímavé knize o spánku, jehož hodnotu znají zejména ti, kteří s ním mají problémy. Přestože recenze končí vtipnou poznámkou, že usnout nad knihou o spánku by autoři schválili, věřím, že nad tímto číslem našeho časopisu neusnete. Za celou redakci E-psychologie vám všem přeji hodně příležitostí k načerpání sil a vnitřní radosti, která není závislá na vnějších okolnostech.

Irena Sobotková
červenec 2020

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Recenze