Číslo 1, ročník 14, 2020

Editorial

Milé čtenářky a milí čtenáři,

první číslo čtrnáctého ročníku E-psychologie se k vám dostává uprostřed nikým nečekané situace. Celosvětová pandemie koronaviru poznamenala a jistě i poznamená do budoucnosti naše způsoby chování i prožívání. Psychologie jako pomáhající profese mění dynamicky svou formu i podobu. Musíme si poradit se změnou priorit jedince, rodiny i společnosti a uprostřed této krize se nám zdá, že již nikdy nic nebude jako dříve.

Pandemie nás všechny zaskočila svou silou a rychlostí a prakticky ze dne na den jako by se naše životy zastavily a proměnily. Reakce české i světové psychologické obce však vzbuzuje naději do budoucnosti. Došlo k nebývalému vzepětí psychologické profese, bez ohledu na dílčí specializace vznikají spontánní aktivity, které poskytují psychologickou péči a podporu všem segmentům společnosti, včetně těch nejzranitelnějších. Jméno našeho časopisu, E-psychologie, jako by předjímalo obrat k distančním formám psychologické činnosti, které nyní prožívají nebývalý rozvoj a postupují skokově kupředu. Kdo z nás ještě před nedávnou dobou znal jména všech možných programů pro uskutečňování videohovorů a telekonferencí, koho z nás napadlo, že budeme poskytovat krizovou intervenci či psychoterapii prostřednictvím počítače ze svých pracoven, ložnic či obývacích pokojů. Učíme se a objevujeme i to, že distanční formy péče o klienty mohou být v některých aspektech mnohem osobnější než setkávání se v institucích, pustili jsme si své klienty do soukromí našich bytů či domů, kam by se jinak nikdy nedostali. Slova jsou najednou mocnější než dříve, když nejsou doprovázena mimikou, a oči nad rouškou či respirátorem jsou nyní opravdovým „oknem do duše“. V současné chvíli není zřetelné, nakolik pandemie ovlivní naši budoucnost a všechny možnosti se zdají být otevřeny, psychologie jako věda ale bude mít v budoucnosti jistě mnoho práce. Psychologický výzkum již nyní sbírá data, která mohou posunout a obohatit naše vědomosti o člověku a společnosti v krizi i po ní, a doufáme, že významně přispějí k jejímu zvládání. E-psychologie bude spolu s vámi a díky vám při tom a nadále bude poskytovat platformu pro publikaci zajímavých a inspirujících vědeckých článků.

Obsah vydání prvního čísla čtrnáctého ročníku E-psychologie reflektuje různorodost psychologické profese. Příspěvek Kateřiny Palové a Jana Šmahaje se zabývá prací školního psychologa se třídou na základních školách, Radka Čopková, Františka Semanová a Janka Wencelová se zabývaly morální seberegulací v akademickém prostředí. Miroslava Horáková přináší sondu do dopravní psychologie v podobě příspěvku o zvládání stresu u profesionálních řidičů (s důrazem na autobusovou dopravu). Hana Georgi a Zuzana Frydrychová se zabývají v přehledovém článku nanejvýš aktuálním tématem úspěšného stárnutí. Najdete zde také dvě pozitivně vyznívající recenze, první od Marka Preisse na knihu Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění autorek Radmily Švaříčkové Slabákové a Ireny Sobotkové a druhou recenzi Hany Georgi na knihu autorského kolektivu pod vedením tří editorek, neuropsycholožek Kateřiny Čechové, Adély Fendrych Mazancové a Hany Markové s názvem V bludišti jménem Alzheimer: Na co v ordinaci nezbývá čas. Doufáme, že naše čtenářky i naši čtenáři si vyberou z nabídky téma, které je osloví a bude je inspirovat i v této nelehké době.

Spolu s redakční radou všem čtenářkám a čtenářům děkujeme za přízeň a přejeme hodně zdraví. S opatrnou nadějí vyhlížíme příchod jara a věříme, že se v tomto roce vše v dobré obrátí a k příštímu číslu E-psychologie zasedneme již v klidnějším čase, 

Tomáš Nikolai
Duben 2020

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Recenze