Číslo 3, ročník 2, 2008

Editorial

Vážení a milí čtenáři E-psychologie,

přes léto dozrálo třetí číslo E-psychologie, jehož plody Vám nyní na počátku podzimu nabízíme. Rádi také přinášíme informaci, že náš časopis byl uznán Radou vlády ČR pro vědu a výzkum jako recenzované odborné periodikum, což chápeme nejen jako uznání dosavadní práce, ale také jako impulz pro další zkvalitňování obsahu i formy našeho časopisu.

V tomto čísle se ještě s trochou letní nostalgie vracíme k období prázdnin: počátkem července 2008 se konala v chorvatské Opatiji IV. Evropská konference pozitivní psychologie, o níž referuje A. Slezáčková. Jeden z největších kongresů psychologie se konal letos v polovině července v Berlíně, stručnou zprávu připravila Eva Reiterová. Koncem srpna proběhla v České republice zajímavá studentská akce mezinárodních rozměrů Crossroads, kterou přiblíží jedna z organizátorek T. Černohousová. O těchto událostech se dočtete více v rubrice Zprávy.

Ve výzkumných studiích naleznete článek E. Luskové, L. Blinky a D. Šmahela zabývající se aktuálním tématem blogů, jež hrají důležitou úlohu v komunikaci dnešních dospívajících a otevírají cestu k lepšímu poro­zumění tomu, co je pro ně osobně významné. U věkové skupiny adolescentů zůstaneme i v dalším příspěvku L. Lacinové, R. Michalčákové a Z. Masopustové věnovaném jejich představám o lásce a dosavadním zkušenostem v partnerském vztahu. Autorka studie potvrzuje důležitost prvních lásek, které mají svůj nezanedbatelný význam v naplňování základních vývojových úkolů nastupující dospělosti.

Mezi přehledovými studiemi naleznete příspěvek M. Kupky směřující do oblasti uvažování o klinické smrti jako změněném stavu vědomí. Autor nezůstává pouze u popisu různých podob zážitků blízkosti smrti, ale všímá si také vlivu této zkušenosti na další život a hodnotový systém daného člověka. Pohled do zajímavé oblasti kriminalistické psychologie přináší přehledová studie M. Molnárové věnovaná kriminalistické rekognici, v níž kromě důkladného vymezení pojmu podrobně specifikuje faktory ovlivňující přesnost výpovědi očitého svědka trestného činu.

O své zkušenosti se zacházením s českým jazykem a terminologií v personalistické praxi se v rubrice Příspěvek z praxe podělila S. Svěchotová. Své sdělení začleňuje do širšího teoretického rámce úvah o možnostech a mezích vyjádření psychických obsahů a jejich porozumění.

Aktuální číslo časopisu uzavírá recenze D. Kopčanové, která nám přibližuje obsah anglického originálu knihy americké psycholožky Florence W. Kaslow „Handbook of family business and family business consultation: a global perspective“, pojednávající o rodinném podnikání a možnostech psychologického poradenství v této oblasti.

Věříme, že si z pestré úrody příspěvků v podzimním čísle E-psychologie vyberete a přeji Vám úspěšné vykročení do nového akademického roku.

Alena Slezáčková

(září 2008)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Příspěvky z praxe

Zprávy

Recenze