Číslo 3, ročník 13, 2019

Editorial

Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři,

třetí, podzimní číslo E-psychologie vycházející v roce 2019, je obsahově rozmanité. Nabízí tři empirické a jednu přehledovou studii, z nichž každá vás zavede do jiné oblasti psychologického výzkumu, a také dvě recenze a zprávu z konference.

Výzkum Martina Brummera a Hany Valentové se zabýval obsahem strachů u dětí v období mezi předškolním a středním školním věkem a poodhalil odpověď na otázku, čeho se bojí české děti.
Adéla Woznicová a kol. ve své studii představily výsledky zkoumání vztahů mezi mírou organizovaných aktivit dětí v předškolním věku, přesvědčením matek o přirozeném vývoji a kvalitou pomoci během společné hry s dítětem, a nabídly tak inspirativní pohled na problematiku intenzivního rodičovství a nadměrné strukturace času volného času dětí.
Příspěvek Denisy Rovenské je věnován u nás zatím málo známé problematice organizačně občanského chování a jeho vztahu k organizační spravedlnosti a vybraným sociodemografickým proměnným.

Zajímavým doplněním aktuálního čísla E-psychologie je anglicky psaný přehledový článek autora Mai Van Hai, jenž si kladl za cíl zmapovat výsledky výzkumných studií zaměřených na rodinné hodnoty u vietnamských imigrantů žijících v různých zemích světa.

Vaší pozornosti by neměly uniknout ani recenze na dvě zajímavé knihy, tentokrát obě z vydavatelství Portál. Diana Valečková představuje knihu „Sexualita a sexuální identita. Sociální povaha přirozenosti“ (Fafejta, 2016) a Pavel Veselský doporučuje nejen psychoterapeutům, ale všem zájemcům o téma všímavosti (mindfulness), publikaci „Všímavost a soucit se sebou. Proměna emocí v psychoterapii“ (Benda, 2019).

Třetí číslo 13. ročníku E-psychologie pak uzavírá podrobná zpráva Pavly Pickové o Mezinárodní konferenci StaN s podtitulem „Potřeba změny ve vzdělávání nadaných“, která se konala v Praze v srpnu 2019.

Děkuji, že čtete E-psychologii, a přeji vám poklidný závěr roku 2019.
Kéž se v něm setkáváte s příkladným a inspirativním občanským chováním, vychutnáváte si chvilky volného času se svými blízkými, čerpáte podporu z rodinných hodnot a do budoucnosti nehledíte se strachem, ale nadějí a všímavostí ke všemu dobrému.

Srdečně,
Alena Slezáčková

Listopad 2019

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Zprávy

Recenze