Číslo 3, ročník 12, 2018

Editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,

letošní třetí číslo E-psychologie nabízí hned několik inspirativních textů. Máte rádi zvířata? A víte proč? Zajímavé odpovědi naleznete v přehledové studii Silvie Rádlové a kol. s názvem „Emoce vyvolané zvířaty: Krása a estetické preference.“
Martin Tušl a Markéta Niederlová ve své výzkumné zprávě mapují dostupnost a kvalitu psychologické péče o cizince žijící v Praze. Text je v angličtině, a tak jej můžete doporučit i nečesky mluvícím cizincům ve svém okolí.

Blíží se vánoční prázdniny a motivace dětí ke školní práci klesá… anebo ne? Abychom mohli odpovídat na podobné otázky, potřebujeme v první řadě kvalitní metody měření studentské motivace. Milan Kubiatko ve své studii představuje slovenskou verzi dotazníku Academic Motivation Scale – High School version.

Číslo doplňují dvě recenze. Hana Chýlová představuje knížku Ivy Poláčkové Šolcové „Emoce. Regulace a vývoj v průběhu života.“ S předvánočním rozjímáním hezky ladí recenze Aleny Slezáčkové na knihu Stephena Josepha s názvem „Autenticita. Jak být sám sebou a proč na tom záleží.“ Dozvíte se v ní třeba, jak se liší hédonické potěšení a eudaimonické štěstí a proč cukroví ke štěstí nestačí.

Stoleté výročí konce první světové války a následné politické změny v Evropě byly tématem Konference OSUDY VELKÝCH LIDSKÝCH SKUPIN 1918 – 2018, o které referuje jeden z jejích organizátorů Marek Preiss.

Na závěr tohoto editorialu nám dovolte zvěstovat radostnou zprávu, že jsme v E-psychologii začali přidělovat článkům identifikátory DOI a postupně jimi vybavíme i články dříve publikované.

Krásný adventní čas přeje za celou redakční radu

Kateřina Lukavská
(prosinec 2018)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Metodické studie

Přehledové studie

Zprávy

Recenze