Číslo 1, ročník 12, 2018

Editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,

s první silnou vlnou jara vám přinášíme první číslo E-psychologie, která vstupuje do 12. ročníku své existence. Předpokládáme, že všichni jaro vítáte a radujete se z jeho květů, vůní a tónů. Jako doplněk k procesu čerpání nové energie vám nabízíme odbornou inspiraci.

Článek Hany Wisełkové a Marka Kolaříka se zabývá hodnotovými preferencemi mladých věřících lidí se zaměřením na hodnotu rodiny a partnerských vztahů. Druhá výzkumná studie, jejímiž autorkami jsou Petra Daňsová, Zuzana Masopustová, Lucie Miškóciová a Lenka Lacinová, je shodou okolností také z okruhu rodinného a partnerského života – zkoumá vztah žen ve třetím trimestru těhotenství k očekávanému dítěti, a to v souvislosti s vybranými osobnostními charakteristikami a kvalitou partnerského vztahu.

Pro zájemce o stres a jeho měření je tu metodická studie Dany Buršíkové Brabcové a Jiřího Kohouta. Jsme rádi, že tentokrát můžeme zařadit i příspěvek z praxe. Jde o dvě zajímavé kazuistiky týkající se problematiky obsesivního cvičení. Číslo uzavírají dvě knižní recenze.

Úvodníky by měly být stručné. Věřím, že už teď jste zvědaví, jaké informace najdete v článcích… Přeji vám příjemné jaro a dobrou orientaci na všech vašich rozcestích, nejen v přírodě.

Irena Sobotková
duben 2018

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Metodické studie

Příspěvky z praxe

Recenze