Číslo 2, ročník 2, 2008

Editorial

Vážení a milí čtenáři!

Časopis E-psychologie se vyvíjí a hledá pro sebe cestu, kterou se bude ubírat. Jakým směrem to v současné době bude, do jisté míry ovlivňují kritéria pro zařazení časopisu do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Potýkáme se s velmi pragmatickými rozhodnutími, která se týkají počtu recenzentů, anonymity při posuzování článků, autorských práv atd. Týká se to výhledu do budoucna, aby se časopis stal časem impaktovaným periodikem.

Stromy jsou v plném květu a my uvažujeme, jak nakládat s plody své práce. Publikační činnost nemá už jen funkci sdílení poznatků s ostatními kolegy, ale je čím dál významnějším měřítkem vědecké úspěšnosti. Sofistikované systémy sledující citovanost svým fungováním jednoznačně ukazují budoucnost vědecké publikace v elektronické podobě. Doufáme, že E-psychologie má dobré kořeny a v redakční radě se hodně učíme, abychom mohli českým autorům poskytnout prostor v moderním periodiku.

Vracíme se i k tomu, co nepřekvapilo ve spisech filozofů před sto lety. Texty jsou nejen v českém, ale i anglickém jazyce. Porozumění více jazykům se znovu stává standardem a ve světě vědy samozřejmostí. Těšíme se i na další využití multimediálního prostoru našimi autory – použitím například aspoň obrázků nebo hypertextových odkazů.

Od ryze praktických formálních záležitostí se rádi povzneseme na vyšší duchovní úroveň prostřednictvím článku Vladislavy Bartákové, který pojednává o psychologii modlitby. Až filozofickým tématem životního smyslu a jeho realizace skrze spiritualitu nás provede článek polské kolegyně Ewy Rys. Karol Mausch sleduje tento aspekt ve vztahu k fyzickému zdraví. Praktickému využití je blízká dynamická diagnostika Kristýny Chuchutové. Dynamické hodnocení představuje alternativní diagnostický přístup, zaměřený na odkrytí reálného potenciálu testované osoby. Vyšetření i intervence se v tomto případě spojují v jeden celek. K těmto tématům se řadí již zavedená rubrika recenzí.

Simona Hoskovcová

(Květen 2008)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Recenze