Číslo 1, ročník 11, 2017

Editorial

Milé čtenářky a čtenáři,
po delší době se mně dostalo privilegia promluvit k vám v našem úvodníku. Vždy se na tuto chvíli těším. Pár dní před okamžikem, než začínám psát konkrétní úvahy do počítače, dostává se mně na mysl mnoho odborných, ale také veřejných témat zasahujících do společenského života člověka. Na některá aktuální témata umí psychologie odpovědět anebo alespoň ostatní poučit a zorientovat je. Právě vycházející první číslo nového ročníku 2017 je toho příkladem. Když si dnes pustíte zpravodajství v televizi a vyslechnete si například informace o vývoji poslední vládní krize a následně si začnete číst jednotlivé názvy výzkumných nebo přehledových studií, určitě vaši pozornost náš časopis přitáhne. Co takhle větší vhled na prediktory porušování norem v na cíl-orientovaném chování? Znáte teorii ospravedlňování systému? Nepomohla by nám tato teorie právě probíhající události lépe vysvětlit? Nebo cítíte potřebu spíše než události vysvětlit pochopit některé projevy chování? Máte někdo dokonce potřebu diagnostikovat? Pak vás v takovém případě jistě zaujme článek o pilotní studii ke Škále potíží v regulaci emocí.

Moc bych si přál, aby se situace na politické scéně zklidnila, moc bych si přál, aby zavládla harmonie a klid a všichni aktéři se chovali jako zodpovědní manželé a nás občany vnímali jako své děti, kteří při rozvodovém řízení trpí. V opatrovnických sporech my psychologové zdůrazňujeme: „Konejte vždy vše v zájmu dítěte. Starejte se o děti s láskou, pěstujte své rodinné vztahy, protože dnešní dobu plnou stresu lze lépe zvládat vytvářením kvalitní sociální opory“. Tématu lidských vztahů se věnuje výzkumná studie o vnímání manželství z hlediska věku. Doufám, že recenze na novou encyklopedii z oblasti psychologie práce brněnského týmu psychologů, bude pro vás dobrým typem na jarní čtení odborné literatury. Navíc je encyklopedie online volně stahovatelné pdf, takže publikaci můžete mít okamžitě.

Dovolte mi, abych na závěr na tomto místě poděkoval našemu kolegovi Dr. Miroslavu Klusákovi, který se na poslední schůzce redakční rady vzdal práce v E-psychologii. Vážený pane doktore, děkujeme za váš odborný, věcný a zároveň tvůrčí postoj, děkujeme za nadšení, které jste vkládal do života našeho časopisu a přejeme Vám všichni z redakce hodně zdraví a štěstí v dalším osobním i profesním životě. Těšíme se na další setkávání s Vámi již ne v E-psychologii, ale alespoň s E-psychologií. Děkujeme Vám.

Pavel Michálek
(květen 2017)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Recenze