Číslo 3, ročník 10, 2016

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

představujeme vám pestrou nabídku příspěvků ve třetím čísle E–psychologie ročníku 2016.

V rubrice Výzkumné studie naleznete tři texty. Autorský kolektiv ve složení J. S. Novotný, A. Tarinová a K. Seidlová prezentuje článek Temperament a resilience v období mladé dospělosti. A to i s překvapivým zjištěním, dle kterého sociální kompetence (zahrnující extraverzi, flexibilitu, humor a schopnost navazovat přátelství) v rámci resilience nemusí souviset s negativní afektivitou (zahrnující strach, smutek, pocity nepohodlí a frustraci) a seberegulací (zahrnující kontrolu pozornosti, útlumu a aktivace) v rámci temperamentu.
Autorský kolektiv D. Juhová, H. Macháčková, J. Šerek a P. Macek prezentuje článek Vliv individuálních faktorů a školního prostředí na vnímaný přínos školních diskusí o celospolečenských tématech. Zde zas i s překvapivým zjištěním, dle kterého to, jak studenty tyto diskuse z jejich perspektivy baví, dozvídají se v nich nové zajímavé informace či názory a učí se v nich novým dovednostem, nemusí souviset s tím, zda se vnímají jako stydliví či nikoli. Autorský kolektiv ve složení O. Kučerová, D. Kubín a A. Kucharská prezentuje článek Vázaný a nevázaný vzor písma u žáků 3. ročníku základní školy. Příspěvek do diskuse o přínosech a rizicích zavádění nevázaného modelu písma Comenia Script nabízí na základě hodnocení písemného projevu žáků třetích tříd, kteří psali v běžném modelu vázaného písma (latinka) a v modelu písma nevázaného (Comenia Script), a to hodnocení jak z hlediska grafického, tak z hlediska pravopisného.

Přehledovou studii Psychologická vzdálenost v kontextu vzdělávání prezentují autoři J. Kundrát a P. Cakirpaloglu. Autoři promýšlí možnosti nového pohledu na problematiku abstraktnosti a konkrétnosti ve výuce. A to prostřednictvím pojmu psychologické vzdálenosti, která zahrnuje nejen dimenzi prostorovou, časovou, sociální, ale též hypotetickou, informační alternativ a afektivní.

Pro rubriku Zprávy poskytl P. Moravec přehlednou informaci o bohatém programu 34. Psychologických dní, které se konaly 7. – 9. září 2016 v Olomouci. V. A. Polišenská sepsala zprávu ze setkání prezidentů členských asociací Evropské federace psychologických asociací, která se konala 27. května 2016 v Istanbulu a 2. prosince 2016 v Berlíně. Za vyzdvižení jistě stojí to, že zde byl představen program podzimního Evropského semestru psychologie 2017, který se bude konat v České republice.

Konečně v rubrice Recenze S. Hoskovcová recenzuje publikaci Člověk v kontextech celoživotního vývoje, ve které lze nalézt cenné shrnutí významných výzkumů Psychologického ústavu AV ČR.

Závěrem dovolte za celou redakci popřát do nového roku 2017 mnoho pracovních úspěchů a vše nejlepší do osobního života vám i vašim blízkým.

Miroslav Klusák
prosinec 2016

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Zprávy

Recenze