Číslo 2, ročník 10, 2016

Editorial

Vážené čtenářstvo E-psychologie,

s koncem léta jsme opět všichni v pracovním zápřahu a myšlenky spíše směřují k odborné práci než k programu dovolené. Tradičně propuká kongresová sezóna, která přes letní horké měsíce až na výjimky spíše stagnuje, rozjíždí se nové ročníky vzdělávacích akcí a akademických roků. Českomoravská psychologická společnost, z.s., má za sebou nyní již 34. ročník Psychologický dnů, který se konal začátkem září v Olomouci s mottem Možnosti a hranice psychologie. Odborná úroveň prezentovaných příspěvků byla vysoká a věříme, že náš časopis bude správnou volbou k publikaci své budoucí práce pro kolegyně a kolegy, kteří se konference zúčastnili.

Letošní druhé číslo E-psychologie přináší nové informace a inspirace z původních výzkumů v rámci kulturní psychologie, psychologie náboženství i obecné psychologie, s přesahem do dalších odvětví, recenzi monografie, zprávu o 31. mezinárodním psychologickém kongresu v Jokohamě a zprávu o projektu EUNAD-IP.

Výsledky kvalitativní studie Lucie Hubertové „Jak uvažují nad svoji identitou mladé Vietnamky 1,5. a 2. generace žijící v České republice?“ mají ambici napomoci poradenským pracovníkům, kteří pomáhají i etnickým Vietnamcům v ČR. Alena Slezáčková a Eva Janštová ve své deskriptivní studii „Vztah spirituální inteligence a duševního zdraví: význam nalézání osobního smyslu a duchovní praxe“ připomínají roli spirituální dimenze v klinické psychologii i seberozvojových programů. Výzkum změn základních emocí v práci „Experimentální indukce emocí hněvu, radosti, strachu a smutku“ Dalibora Kučery a Jany M. Havigerové přináší i další poznatky o emočním prožívání a přispívá k metodologii experimentů v obecné psychologii. Evžen Řehulka nás v recenzi seznámí s monografií Dany Kamarádové, Kláry Látalové a Jána Praška Panická porucha, které vyšlo letos v nakladatelství GRADA. Zprávu o kongresu v Jokohamě s mottem „Diversity in Harmony: Insights from Psychology“ (Rozdílnost v souladu: psychologické vhledy) pořádaném International Union of Psychological Science přináší předseda ČMPS Daniel Heller. Kongres měl významné české zastoupení v podobě přednesených příspěvků. Zprávu o projektu European Network for Psychosocial Crisis Management – Assisting Disabled in Case of Disaster – Implementation (EUNAD-IP) podává Štěpán Vymětal. Mezi cíli je příprava materiálů a programů pro zlepšení praxe v rámci psychosociální pomoci a práce s lidmi zejména s psychickým postižením při katastrofách.

Všem přispěvatelům i recenzentům děkujeme za spolupráci při budování kvalitního odborného on-line časopisu, ve které chceme pokračovat, a zveme další kolegyně a kolegy psychology i odborníky z oborů příbuzných k spolupráci budoucí. Doufáme, že Vás obsah tohoto čísla E-psychologie obohatí a zaujme.

Hana Štěpánková
září 2016

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Zprávy

Recenze