Číslo 1, ročník 10, 2016

Editorial

Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři,
tímto číslem vstupuje E-psychologie již do svého 10. ročníku. Zásluhy na tom mají autoři kvalitních příspěvků, redakční rada a výkonná redakce vykazující spolehlivou, vytrvalou a často „neviditelnou“ práci, dále všichni recenzenti, korektorky a také vy, čtenáři, kteří se o náš časopis zajímáte. Jistě jste si všimli nové grafické podoby časopisu, která snad bude příjemnou změnou. Podílela se na ní celá redakční rada svými komentáři a náměty, které pak grafik a programátor společně přetvořili do nynější podoby. Změna se projevila i u předchozích čísel. Všem zúčastněným patří dík. A v té souvislosti je tu ještě jedna novinka – nový modul pro vyhledávání, který by měl usnadnit hledání podle názvů článků, podle autorů i klíčových slov.

Můžete se začíst do čtyř výzkumných studií a jedné přehledové studie. Článek Lenky Pivodové a Lenky Lacinové upřesňuje pojem spousifikace, který patří do oblasti nezdravě posunutých hranic v rodině. Příspěvek Ireny Smetáčkové a Anny Vozkové prezentuje originální dotazník matematické self-efficacy, použitelný u dětí ze základních škol. Z provedeného výzkumu plynou i doporučení do pedagogické praxe. Gabriela Haleková a Ivana Žilková vás zavedou do oblasti exponované profese lékařů. Konkrétně se zaměřují na jejich subjektivní kariérní úspěch a jeho determinanty. Poslední z výzkumných studií se zabývá životní spokojeností a strategiemi zvládání stresu u žen, které podstupují první umělé oplodnění (Gabriela Ďurašková a kolektiv). Jde o ojedinělou sondu do vnímání a prožívání neplodnosti jako náročné životní situace. Aktuální přehledová studie Lucie Klůzové Kráčmarové a Petera Tavela se týká jevu, který je obecně velmi rozšířený – hledání informací o zdraví na internetu. Autoři systematicky rozebírají potenciální přínosy a rizika tohoto jednání. A myslím, že na závěr zařazená recenze Ivany Křížové na knihu Roberta Hareho opravdu vzbudí zájem přečíst si o disociální poruše osobnosti více.

Rubriky Diskuse a Příspěvky z praxe nejsou naplněny. Stále doufáme, že se najdou ochotní a psaví kolegové či kolegyně, kteří mají v tomto ohledu co sdělit.

Toto číslo vychází v době nejrůznějších zkoušek a obhajob, v čase intenzivního studijního a pracovního vypětí nejen na akademické půdě. Přeji vám, ať se vám daří všechny nároky zvládat a ať si najdete čas i na odpočinek v přírodě, mimo zběsilý proud informací a všeho dalšího, co nás zahlcuje. Ať se zastavíte, jste chvíli v klidu, až pocítíte osvobozující, zcela obyčejnou radost.

Za redakci

Irena Sobotková
(počátkem června 2016)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Recenze