Číslo 3, ročník 8, 2014

Editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,
především díky práci našich autorů a recenzentů vychází třetí číslo osmého ročníku E-psychologie – to podzimní. V rámci fenologické koncentrace učiva si děti se svými učitelkami v prvouce povídají o tom, jak si užívat těch opakujících se a předvídatelných jevů v životě rostlin, živočichů a člověka, které přinášejí cyklické změny ročních období. To my, při čtení našeho časopisu, si zas naopak užíváme nevyzpytatelná překvapení z vždy nových studií, zpráv a recenzí. Co si tedy můžeme přečíst v letošním podzimním čísle?
Výzkumné studie jsou zastoupeny třemi texty. Proberme je v abecedním pořadí autorek.

Eva Hruščová se rozhodla přispět ke studiu dárců krve výzkumem jejich hodnotové orientace. Oslovila studenty vysokých škol v Prešově a Košicích, ve věku 18–27 let, dárce i tzv. nedárce. Budou se dárci krve více než nedárci orientovat na benevolenci a univerzalismus? Budou se nedárci více orientovat na moc a úspěch? A jak to bude v případě orientace na sebeurčení, stimulaci, hédonismus, tradice, konformitu a bezpečí? A budou ty rozdíly statisticky významné? Autorka podává nejen odpovědi a diskusi svých zjištění, ale uvažuje též o jejich praktických implikacích.
Veronika Očenášková a Irena Sobotková oslovily ženy, které se minimálně 3 roky věnují akademické profesi a minimálně 3 roky žijí v trvalém partnerském vztahu. S ženami vedly rozhovory jak o aspektech přispívajících k jejich partnerské spokojenosti, tak o těch s negativním dopadem. Prezentují pak nejen kondenzaci toho, o čem vypovídalo na 450 stran přepisů rozhovorů; a to v hierarchické struktuře celkem osmi kategorií a čtyř desítek subkategorií. Ale též to, o jakých aspektech hovořily ženy s malým, průměrným či vysokým přizpůsobením dle Škály partnerského přizpůsobení.
Lada Pavlíková oslovila muže a ženy ve věku cca 22 let a ve věku cca 55 let. Požádala je, aby hodnotili 10 fotografií obličejů žen ve věku 50–65 let dle fyzické atraktivity. A následně s nimi vedla rozhovory o jejich motivaci. To, jak respondenti reflektovali svou motivaci při hodnocení fyzické atraktivity stárnoucích žen, autorka podrobila zevrubné diskusi.

Příspěvek z praxe poskytly Xenie Uholyeva a Simona Hoskovcová. Tou zkušeností, kterou utřídily a navíc i porovnaly s výsledky několika zahraničních studií, je zkušenost s dětmi, které po rozvodu rodičů nemají funkční a uspokojivý vztah s tzv. vzdáleným rodičem.

Hynek Cígler poskytl zprávu z 9. konference Mezinárodní komise pro testování, ve které podává jak informativní přehled svých odborných zážitků, tak několik výzev pro tuzemskou psychodiagnostiku a psychometriku.

Zasvěcený vhled do recenzované knihy Sandora Ferencziho: Klinický deník (v českém překladu vydal Portál v letošním roce) – poskytl Jiří Kocourek.
Takže za sebe i redakci přeji hodně potěšení ze zajímavého čtení.

Miroslav Klusák
listopad 2014

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Příspěvky z praxe

Zprávy

Recenze