Číslo 3, ročník 7, 2013

Editorial

Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři,

s nadcházejícím podzimem roku 2013 Vám nabízíme úrodu třetího letošního čísla E-psychologie.

Vychází v období, kdy rozhodujeme o dalším směřování naší země v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny. Důsledky toho, jak moudrá byla naše volba, a především jak s jejím výsledkem bude nakonec naloženo, rozpoznáme až ve dnech a týdnech následujících.

Mnohá z témat, jež ve společnosti rezonovala v době předvolební, měla navýsost psychologický rozměr. Mohli jsme sledovat úroveň komunikace kandidátů i jejich příznivců a odpůrců, všimnout si osobnostních zvláštností těch, kteří se ucházeli o naši přízeň, i toho, jak mocný emocionální náboj obsahují diskuze o politických a ekonomických otázkách.

Podobná témata, byť z jiného úhlu pohledu, zachycují i příspěvky aktuálního čísla E-psychologie. Otázku vzájemného vztahu mezi zdravou komunikací, sebeúctou a vybranými osobnostními rysy partnerů zkoumala v rámci své výzkumné studie Daniela Ferenc. Dočtete se mimo jiné i to, jaký způsob komunikace v manželství nejvíce oceňují ženy a jaký muži, a které oblasti vzájemné komunikace jsou v soužití naopak vnímány jako nejproblematič­tější.

Další přispěvatelé, Daniel Dostál a Alena Plháková, si pro svou studii zvolili originální námět a sáhli do oblasti související s hierarchií věd. Snažili se nalézt vztah mezi pozicí dané vědy v hierarchii věd a osobnostními rysy jejích představitelů. Nám všem, coby představitelům a příznivcům psychologie coby typické „měkké vědy“, tak přinášejí zajímavý „pohled do zrcadla“ našich převažujících vlastností a rysů.

V aktuálním čísle E-psychologie nechybí ani recenze na knihy a zprávy o proběhnutých konferencích. Jakub Kuchař nás seznamuje s publikací D. Tucketta s názvem „Minding the markets: An emotional finance view of financial instability“. Kniha je u nás sice dostupná pouze v angličtině, avšak ani tak by neměla ujít pozornosti těch, kteří se zajímají o pochopení role emocionality v – na první pohled odosobnělé – sféře finančnictví a tržního hospodářství. Jak autor upozorňuje, právě nedostatečná pozornost věnovaná otázkám emocionálního prožívání finančníků, kteří vedou neviditelnou ruku trhu, mohla být jednom z příčin ekonomické krize, s jejímiž důsledky se vyrovnáváme dodnes.

O tom, jaké zajímavé a inspirativní odborné akce se v poslední době v rámci české psychologie konaly, přinášejí své zprávy Marie Lhotové a Jiřího Valáška. M. Lhotová podrobněji referuje o obsahu druhé mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies“, která se konala v červnu v Praze, a navazuje svou úvahou nad možnostmi širšího využití expresivní terapie v psychologické i pedagogické oblasti.

O skutečnosti, že ani studenti ve svých odborných aktivitách nezahálejí, svědčí zpráva J. Valáška. Informuje o prvním mezinárodním studentském sympoziu, které v květnu 2013 uspořádali studenti psychologie z pražské University of New York. Jak napovídá podnázev akce, „Budování globální komunity psychologické vědy 21. století“, jedním z cílů bylo podpořit studentskou výzkumnou činnost a mezinárodní spolupráci. Díky tomu, že tato studentská odborná akce svůj smysl a cíl úspěšně naplnila, mohou se studenti psychologie všech českých univerzit těšit na příští ročník sympozia, který se bude konat v květnu roku 2014.

Přeji Vám inspirativní čtení a děkujeme, že volíte E-psychologii! :-)

S přáním naděje do příštích dní,

Alena Slezáčková
říjen 2013
Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Zprávy

Recenze