Číslo 2, ročník 7, 2013

Editorial

Rok 2013 byl organizací OSN vyhlášen rokem vodní spolupráce. Vodní živel sám nám v červnu připomněl, že jsou přírodní síly, které bychom měli respektovat. Povodně nám ukázaly, že určité věci nedokážeme řešit sami za sebe, ale musíme spolupracovat a myslet jeden na druhého. Voda, vůči které ochráním svůj majetek valem či zábranami, teče dál a je stále mocnější, až dojde do místa, které již ubránit nelze. Je nutné přemýšlet o řece jako celku a dát jí prostor pro rozlití. To bychom ale živlu museli ustoupit.

Jak to souvisí s psychologií? Rozvodněná řeka nám může připomenout, jak je obtížené řešit problémy komplexně. Přehlédnout celou délku a šíři problému, přiznat si chybu a udělat ne zcela příjemné kroky k jeho odstranění. Vystoupit ze svého OK stavu, jak to nazval Eric Berne, se nikomu moc nechce. Obezita dětí, které se věnuje první článek letního čísla, je takovým OK stavem. Rodina setrvává v životním stylu, který dítěti neprospívá, ba je přímo ničí. Podobně jako se valí krajinou vodní živel, ukazují prezentované britské zkušenosti, jak se potlačené problémy dospělých valí na děti a projeví se třeba obezitou. Vystoupit z nežádoucího stavu lze například vstoupením do floatingové lázně. Vodní živel obohacený solí a bezpečně uzavřený ve vejcovité lázni je zdrojem relaxace. Relaxace v lázni prošla vlnou módního zájmu a dnes poněkud neprávem stojí stranou zájmu. Účinky floatingu představuje druhá přehledová studie letního čísla.

Naši kolegové z praxe jsou spíše muži a ženami činu a není snadné je přemluvit k tomu, aby se o své cenné zkušenosti podělili s ostatními. Ráda bych proto směrovala vaši pozornost na příspěvek týkající se posuzování dětí v trestních věcech. Autorka se zabývá současnou praxí vyslýchání a posuzování dětí. Konstatuje pozitivní posun právě v praxi výslechu dětí, ale zároveň upozorňuje na často diletantsky zpracované posudky. Kolega, který odbude posudek dítěte, jako by stavěl hráz kolem své zahrádky a proud problému poslal dál – ať si s ním poradí, kdo chce. Někdy takový čin jen zatopí sousedovi garáž, ale odbytý posudek může být spolučinitelem řetězu událostí v životě dítěte, které vyústí v tragédii nejen soukromou, ale i širšího prostředí dítěte.

Přejeme čtenářům E-psychologie, aby je vodní živel provázel v létě už jen v dobrém jako zdroj osvěžení. Snad vám u vody zbyde čas i na zprávy z akcí a recenzi. Doufáme, také, že si u vody řádně odpočine Rada pro vědu a výzkum a v odročeném termínu rozhodne o zařazení časopisů do „Seznamu“.

Simona Hoskovcová
červenec 2013
Zobrazit celé Skrýt

Přehledové studie

Příspěvky z praxe

Zprávy

Recenze