Číslo 3, ročník 6, 2012

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

chladnější a kratší podzimní dny nás vracejí od venkovních aktivit dovnitř, obracejí nás k sobě samým, ke studiu, přemýšlení, rozhovorům. Zdá se, že na podzim končí čas volnosti, rozletu, a rekreace. O to více je pro některé z nás podzim časem inspirace po stránce duševní, kdy zvolníme tempo, najdeme čas pro zklidnění a zamyšlení. Do těchto dnů k vám přichází nové číslo E-psychologie.

Výzkumná studie autorů Martina Lečbycha a Kláry Pospíšilíkové představuje nepochybně zajímavý nástroj k posouzení vztahové vazby v dospělém věku – Experiences in Close Relationships (ECR). Pilotní studie byla provedena se vzorkem českých a amerických studentů. Podstatné je, že v příloze článku najdete českou verzi této škály.

Ve dnech 12. – 14. září 2012 se v Olomouci konaly jubilejní XXX. Psychologické dny, které organizuje Českomoravská psychologická společnost ve spolupráci se Slovenskou psychologickou společností a Katedrou psychologie FF UP. V sekci Aktuální otázky náhradní rodinné péče zazněl mimo jiné příspěvek předsedy Společnosti sociální pediatrie Františka Schneiberga. Najdete ho v rubrice „Z praxe“. Článek se týká některých palčivých otázek, které s sebou nese novelizace zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. (V době psaní editorialu ještě neproběhlo hlasování o novele a výsledek tedy není znám). Jde o příspěvek psaný s velkou erudicí dětského lékaře, který vidí i veřejnosti skrytá úskalí zákonných úprav, které nejsou vždy v souladu se zájmy a prospěchem dětí.

Zprávu o mimořádně významné akci, o 26. konferenci EHPS (European Health Psychology Society), která se konala v srpnu 2012 v Praze, sepsala Iva Poláčková Šolcová. Jistě zaujme ty čtenáře, kteří se o psychologii zdraví zajímají a konference se nemohli zúčastnit.

V rubrice Recenze jsou tři příspěvky. Hana Junová seznamuje čtenáře s knihou R. Ptáčka, P. Bartůňka a kolektivu z produkce nakladatelství Grada – Etika a komunikace v medicíně. Dále přinášíme detailní recenzi Karla Balcara na 3. přepracované a doplněné vydání knihy Františka Koukolíka Lidský mozek. Recenze Aleny Slezáčkové se věnuje ojedinělé monografii Z. Vojtíška, P. Duška a J. Motla Spiritualita v pomáhajících profesích.

Milí příznivci, čtenáři a autoři E-psychologie, nenechme se zmást tím, že od poloviny října nám supermarkety nabízejí mikulášské figurky a vánoční kolekce. Užijme si krásný podzim. Zkusme jej využít pro sebe, kultivaci našich vztahů, zájmů, pro rozvíjení dobrých nápadů. Za celou redakční radu vám přeji pěkné chvíle s E-psychologií.

Irena Sobotková

(říjen 2012)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Diskuse

Zprávy

Recenze