Číslo 1, ročník 6, 2012

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí přispěvatelé,

tímto jarním číslem vstupuje časopis E-psychologie do šestého ročníku své existence. Děkujeme vám, že svým čtenářským zájmem a zaslanými příspěvky pomáháte E-psychologii naplňovat její smysl a účel, jímž je rozšiřování a sdílení poznatků, zkušeností a názorů vycházejících z různých oblastí vědecké i aplikované psychologie.

S potěšením kvitujeme stále rostoucí počet přístupů na stránky E-psychologie, jež jsou přesvědčivým – a pro redakci zavazujícím – dokladem vaší přízně.
Od minulého roku se rozrostla také redakční rada E-psychologie. Tři noví členové Advisory Board, renomovaní zahraniční odborníci, jmenovitě Dr. Anna Bokszczanin z univerzity v polském Opole, Dr. Rajneesh Choubisa z Radžastánské vědecko-výzkumné instituce v severoindickém Jaipuru a Mgr. Mike D. Johnson, působící v současnosti na University of New York v Praze, tvoří významnou posilu zejména v naší snaze o rozšíření publikačního záběru E-psychologie na relevantní zahraniční studie.

Připomeňme také, že rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity – a jak vidno, důležité otázky a milníky člověka na cestě životem reflektují také příspěvky aktuálního čísla E-psychologie: Tématice sociální opory – s upozorněním na skutečnost, že toto téma je poněkud opomíjené u populace nadaných dětí – je věnována přehledová studie Z. Krpouna.
Autorky M. Bariaková, Z. Birknerová a M. Palková se na vzorku dospělé populace pokusily prozkoumat vztah mezi subjektivní pracovní úspešností a výkonovou motivací.
Výzkumná studie B. Ráczové a L. Klasové se věnuje ověření souvislostí a vztahů mezi postojem příslušníků střední generace k procesům stárnutí a mírou jejich sebekontroly a celkové životní spokojenosti.
Fundovaný příspěvek věnovaný přístupům, teoriím, metodám a modelům psychologického zkoumání celkového běhu života, jež se uskutečňují v rámci tzv. psychologie celoživotního vývoje, přináší odborník na slovo vzatý, J. Švancara.
Do Diskuze tentokrát přispívá F. Smolík, který nabízí nejen užitečnou reflexí současného stavu studia psychologie u nás, ale navrhuje i východiska a náměty pro jeho reformu. Věříme, že autorovy podněty nezůstanou bez odezvy od samotných studentů a že diskuze bude mít své pokračování.
O tom, že ani doktorským studentům není kvalita psychologického vzdělávání lhostejná, svědčí zpráva V. Očenáškové a V. Kavenské o průběhu 2. ročníku Česko-slovenské psychologické konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, jež se pod názvem PhD existence II. konala v lednu 2012 v Olomouci.
Druhou zprávu z dění v odborné psychologické obci přináší H. Štěpánková, jež referuje o březnové návštěvě významného neuropsychologa E. Goldberga, který přijal pozvání Pracovní skupiny pro gerontopsychologii ČMPS a účastnil se symposia zaměřeného na procesy rozhodování z pohledu neuropsychologie.
Aktuální číslo E-psychologie uzavírá obsahově bohatá a žánrově rozmanitá trojice recenzí: K. Balcar představuje knihu P. Joyce a Ch. Sillse Základní dovednosti v gestalt psychoterapii, jež by neměla uniknout pozornosti jak začínajících, tak i zkušenějších terapeutů – a to nejen těm „gestaltově“ zaměřeným.
I. Šolcová oceňuje ojedinělé dílo A. Plhákové a O. Pechové, jež představuje cenný zdroj poznatků nejen o životě a odborném přínosu významného psychologa Vladimíra Tardyho, ale přináší i cenné svědectví o vývoji oboru psychologie v nelehkém období 50. až 70. let 20.století.
A konečně J. S. Novotný referuje o knize Z. Mlčáka s názvem Prosociální chování v kontextu dispozičních aspektů osobnosti, jež si jistě také najde v řadách studentů i odborníků své čtenáře, neboť svým obsahem zaplňuje tématický prostor, který byl u nás navzdory jeho společenské významnosti léta opomíjen.

Přeji Vám příznivé jarní období a mnoho radosti z poznání,

Alena Slezáčková
(duben 2012)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Diskuse

Zprávy

Recenze